Mumine.com ve Danışma / İstişare Mekanı Forumundan çok tesirli bir duaya ihtiyacım var Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  çok tesirli bir duaya ihtiyacım var

  Reklam
  selamun aleykum hanımlar bilirim ki rabbimden ümit kesilmez bilirimki her duayı kabul eder fakat benim çok acil çok tesirli bir duaya ihtiyacım var
  Allah razı olsun


  Paylaş
  çok tesirli bir duaya ihtiyacım var Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU
  Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir.Şöyle buyuruyor……
  -Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,Allah´u Teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder.
  Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanırlar.
  Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
  Ona hesapsız ve azapsız,üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.
  Sırat köprüsünden şimsek gibi geçer.
  Onun günahı denizlerden suyundan,yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından,kumların adedinden,taşlardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.
  Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktuğundan emin kılar.
  Susayan kimse okursa,Allah onun susuzluğunu giderir.
  Aç olan okursa,giyindirir,hasta okursa şifa verir,hastanın üzerine okunursa,hastalığından kurtulur,dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından okursa Allah istediğini verir.
  Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa,Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.
  Borçlu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kılar,hiçbir kimseye muhtaç olmaz.
  Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa iyileşir.
  Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.
  Cinden,insden ve şeytandan,sancı ve hastalıklardan emin olur.
  Kayıp ise ailesine sağ,salim kavuşur: Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler.
  Ömrü bereketli olur.
  Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselamı rüyasında görür
  Kim ki Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir.Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder.Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner.Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur.(Nevadir-i Kaylubi’den alındı.)
  VE ŞÖYLE OKUNUR
  Bismillahirrahmanirrahim
  La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
  La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
  Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
  La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
  La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
  La ilahe illellahü sükran li ni´metih.
  La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.
  Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
  Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
  Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
  Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
  Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
  Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.
  Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
  Inneke entel kerimül kebiru.
  Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
  Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem
  Kenzül Arş duası ANLAMI…
  Tercümesi:
  Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
  Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
  Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!
  AMİN  KENZÜL ARŞ DUASI OKUNUŞU video olarak bakmak isterseniz bu linke tiklayiniz http://www.dailymotion.com/video/xdgrbt_kenzul-ary-duasi-okunuyu_tech 3. 3
  Allah razı olsun kenzul arş duasını okurum. 4. 4
  Ben zalimlerden oldum  aklıma takıldı duanın bu bölümü doğrumu acaba yani ben zalimlerden oldummu diyor ? 5. 5
  bu dua aslında toplama bir duadır.peygamberlerimizin Allah.c.c.'e ettiği ve kabul olan dualardır.sözünü ettiğiniz ' ben zalimlerden oldum' yunus peygamberin duasından bir kısımdır. hikayesini okursan bu cümledeki anlamı çıkarıcaksındır.

  BALIĞIN KARNINDAKİ PEYGAMBER


  Hazret-i Yunus, Allah tarafından Ninova halkına peygamber olarak gönderilmişti. Hazret-i Yunus, halkını bir olan Allah’a iman etmeye ve sadece ona ibadet etmeye çağırıyordu. Ancak halkı, Hazret-i Yunus’a inanmadı ve inkarcılıklarına devam ettiler.
  Günler, aylar ve yıllar geçti ve halkından Hazret-i Yunus’a hiç kimse iman etmedi…
  Bir gün Hazret-i Yunus, halkına kızarak onlardan uzaklaşmaya, başka bir ülkeye göç etmeye karar verdi. Belki orada Allah’a iman edecek ve ona ibâdet edecek bir halk bulabilirdi…
  Hazret-i Yunus, Allah’tan izin almadan halkını bilgisizlik, inançsızlık ve sapıklığın karanlığında bırakarak ülkesinden işte böyle çıktı…
  Hazret-i Yunus, kentin limanında uzak bir ülkeye giden bir gemi buldu. Ona yaklaştı ve geminin sahibinden gemiye kendisini de almalarını istedi. İstenilen ücreti ödedi. Geminin hangi ülkeye gideceği Yunus’u ilgilendirmiyordu. Onu ilgilendiren tek şey, Allah’ı inkâr eden bu ülkeden bir an önce uzaklaşmaktı.
  Böylece gemi Hazret-i Yunus da içindeyken yolcularıyla denize açıldı. Deniz çok sakindi. Gemi kuğu gibi yüzüp gidiyordu. Fakat Yunus’un içindeki fırtına dinmemişti. Zihnine bir soru takıldı:
  - “Acaba Nİnova’yı terk etmekle doğru mu yapmıştı ? Sonuna kadar orada kalması gerekmez miydi? Ninova’dan ayrılacağı zaman Allah’tan izin almalı değil miydi?” İşte o sırada garip bir şey oldu.
  Gemi denizin ortasında kala kaldı. Hiç bir ârızası yoktu. Saatlerce uğraştıkları hâlde gemi yerinden kımıldamadı.
  O zaman yolculardan biri:
  - İçimizde bir suçlu, bir günahkâr var. Bu yüzden gemi hareket etmiyor, dedi.
  Bir başkası:
  - Belki de bu günahkâr, efendisinden kaçan bir köledir, diye söylendi.
  Bu sözü duyan Yunus, büyük bir korkuya kapıldı. “O köle benim” diye düşündü. “Ben Efendimden, Rabbimden kaçıyorum. Onun iznini almadan gidiyorum” diye çırpındı.
  - Suçlu ortaya çıksın! dediler.
  Fakat kimse ortaya çıkmadı.
  - Öyleyse kur’a atalım, dedi bir başkası. Bu teklifi benimsediler. Buna göre, kur’a kime çıkarsa, o suçlu sayılacak, denize atılacaktı.
  Büyük bir heyecan sardı gemiyi. Herkes:
  - “Ya kur’a bana çıkarsa!” diye düşünüyordu. Eski günahlar birer birer hatıra geliyordu. Derken kur’a başladı ve umulmadık bir şekilde bitti. Kur’a Yunus’a isabet etmişti.
  Gemidekiler:
  - Bu işte bir yanlışlık var. Bu ihtiyar suçlu olamaz, yeniden kur’a çekelim, suçlu kim imiş görelim, dediler. Bir daha kur’a çektiler. Kur’a yine Yunus’a isabet etti. Bu sonucu bir türlü kabul edemediler. Üçüncü kurayı çektiler. Yine Yunus’a çıktığını hayretle gördüler. Bu sırada hava kararmış, deniz bozmuştu. Bir fırtına çıkmak üzereydi. Böyle korkunç bir havada Yunus’u denize atmak istemediler.
  - Atın! dedi Yunus. Beni denize atın ki, cezamı çekeyim.
  Rabbim izin vermeden görevimi terk ettim. Ben bir suçluyum. Benden kurtulun ki, kurtulasınız, dedi.
  Yunus peygamberi kollarından tuttular, fırlatıp denize attılar. Hava zifiri karanlıktı. Denizin suları buz gibi soğuktu. Geminin etrafında dolaşan kocaman bir balık, Yunus’u bir nefeste yuttu. Sonra derin sulara dalıp yuvasının yolunu tuttu. İşte o sırada Allah Teâlâ, Yunus’un tövbesini kabul etti.

  yunus peygamberin o güzel duasıda şudur: ''Lâ ilâhe illâ ente sūbhâneke innî kūntū minazzâlimiyn''

  Manası: ''Allâh'ım! Senden başka hiçbir ilâh (ibâdet edilecek mâbüd) yoktur. Seni bütün noksanlıklardan uzak tutar, tenzih ederim. Gerçekten ben,haksızlık edenlerden (zâlimlerden) oldum.''
  demektir.

  burada anlaşıldığı gibi 'ben zalimlerden oldum' derken bu bir itiraf değil pişmanlık söylemidir. inşallah aydınlatıcı olmuştur kardeşim.Rabbim iki cihanda da yar ve yardımcınız olsun....
 6. 6
  Allah razı olsun gayet iyi anladım 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Çok sıkıntıdayım bi dua olsunki bni tahatlatsın lütfenhyunus peygamberin duası,  hz yunusun duasının fazileti,  yunus peygamberin duası ve fazileti,  yunus peygamberin duasının fazileti,  yunus duası fazileti,  hz yunus duası fazileti,  yunus duasının fazileti