Kısaca Sözlük ve Dini Kavramlar Sözlüğü Forumundan Amin Ne Demek Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Amin Ne Demek Kısaca

  Reklam
  Amin nedir sözlük anlamı

  Duanın kabulünü temenni etmek niyetiyle sonunda söylenen bitiriş sözüdür.  Paylaş
  Amin Ne Demek Kısaca Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Amin nedir? Kısaca
  Amin kelime anlamı nedir? Amin ne anlama gelir ne demektir?


  Amin yapılan duanın kabulünü temenni etmek amacıyla kelimenin sonlarında söylenen duayı bitiriş sözüdür.

  Amin kelimesinin kökü
  Asıl şekli âmîn olan kelimenin kökeni ve anlamı hakkında bugüne kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Üzerinde durulan tezlerin başlıcaları, Mûsevîler ile hıristiyanlar tarafından da amen şeklinde (âmen/âmen telaffuz edilir) ve aynı amaçla kullanılmasına dayanılarak İbrânîce veya Süryânîce’den Arapça’ya girdiği, Arapça emn “inanmak, güvenmek” kökünden türediği ve Allah’ın isimlerinden biri olduğu şeklindedir.

  Bunların ikincisi ile ilgili olarak ayrıca kelimenin yapısı, lugat ve terim mânaları gibi hususlarda çeşitli fikirler ileri sürülmüş ve lugat mânası “kabul buyur” veya “icâbet eyle” olmamakla birlikte, bu anlama gelmek üzere Allah’a hitaben kullanılan bir terim olduğu görüşü benimsenmiştir