Kısaca Sözlük ve Dini Kavramlar Sözlüğü Forumundan Zan Ne Demek? Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zan Ne Demek? Kısaca

  Reklam
  Zan nedir? sözlük anlamı
  Zan hakkında bilgi  Sözlükte “kuşkulanmak, kesin bilgiye ulaşmak, itham etmek” anlamlarındaki zan (zann) masdarından isim olup hem “yakīnin zıddı, kuşku, kesinleşmemiş kanaat” hem de “ilim, düşünüp taşınarak ulaşılan kesin bilgi” mânasına gelir.
  Zan kökünden türeyen birçok kelime zannın bu iki temel anlamını yansıtır. Mesel⠓bir şeyin bilinme noktası” ve “bir şey hakkındaki bilginin potansiyel kaynağı” anlamındaki mazınne, kelimenin “yakīn” anlamı ile, “töhmet/itham” mânasındaki zınne ve sanık anlamındaki zanîn ise aynı kökün “şek” anlamı ile ilişkilidir. Yine içerisinde su bulunup bulunmadığı bilinen kuyuya ve çok suizanda bulunan kişiye zanûn denilmesi de zannın bu ikinci anlamına dayanır  Paylaş
  Zan Ne Demek? Kısaca Mumine Forum