Kısaca Sözlük ve Dini Kavramlar Sözlüğü Forumundan Rufâilik Tarikatı Nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rufâilik Tarikatı Nedir

  Reklam
  Rufai tarikat nedir?

  Rufaiyye tarikatı Ahmed er-Rifâî’ye (ö. 578/1182) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk tarikatlarından birisidir.


  Rufâilik tarikatı hakkında bilgi veririmisiniz.

  Rufailik tarikatı hakkında kısaca bilgi

  Kurucusunun nisbesinden dolayı Rifâiyye diye bilindiği gibi ismine izâfetle Ahmediyye, kurulduğu bölge olan Batâih’e nisbetle Batâihiyye adlarıyla da anılır.

  Tarikat günümüzde Türkiye’de Rufâiyye şeklinde de söylenmektedir. 512’de (1118) Irak’ın güneyindeki Batâih bölgesinde Ümmüabîde köyünde doğan Ahmed er-Rifâî önce Ebü’l-Fazl Ali el-Vâsıtî’den, daha sonra dayısı Mansûr el-Batâihî’den hilâfet aldığı için Rifâiyye’nin Hz. Ali’ye ulaşan iki silsilesi bulunmaktadır. İlk şeyhi vasıtasıyla silsile Ebü’l-Fazl b. Kâmih el-Vâsıtî, Gulâm b. Türkân, Ebû Ali er-Rûzbârî, Ali el-Acemî, Ebû Bekir eş-Şiblî; ikinci şeyhi vasıtasıyla Ebû Mansûr et-Tayyib, Ebû Saîd en-Neccâr, Ebû Ali el-Karmezî, Ebü’l-Kāsım es-Sundûsî (es-Sundurûsî), Ebû Muhammed Ruveym el-Bağdâdî ile Cüneyd-i Bağdâdî’ye varmakta, ondan da Hz. Ali’ye ulaşmaktadır.  Paylaş
  Rufâilik Tarikatı Nedir Mumine Forum