Kısaca Sözlük ve Dini Kavramlar Sözlüğü Forumundan Eimme-i Erbaa Ne Demek? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Eimme-i Erbaa Ne Demek?

  Reklam
  Eimme-i Erbaa ne demektir? Kısaca Eimme-i Erbaa kimdir, hakkında bilgi.
  eimme i erbaa


  Dört Sünni mezhebin kurucularını ifade eden bir tabirdir. Eimme i erbaa Dört imam” anlamına gelen bu terkip dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan Ebû Hanîfe, Mâlik b. Enes, Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel için kullanılmıştır. Tabirin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak mezheplerin kuruluş dönemlerini tamamlayıp belli bir yaygınlık kazandıktan ve dört Sünni mezhebin dışında kalan Sünnî mezheplerin mensupları azaldıktan sonra (yaklaşık V / XI. yüzyıl) kullanılmaya başlandığı söylenebilir.


  Eimme-i erbaa terkibinin yerleşmesinden sonra yazılan fıkıh ve usûl-i fıkıh kitaplarında adı geçen dört imamın ittifakı ve ihtilâfından söz edilirken bu tabir kullanılmıştır. Bazı müelliflerin eimme-i erbaa yerine sadece “erbaa” kelimesine yer verdiği de görülür. Dört imamdan biri diğerlerine muhalefet ederse muhalefet edenin adı açıkça verildikten sonra geri kalan üç imam için “eimme-i selâse” terkibi kullanılır. Hanefî fıkıh kitaplarında ise “eimmetünâ es-selâse” (üç imamımız) tabiriyle Ebû Hanîfe ve talebeleri Ebû Yûsuf ile Muhammed b. Hasan kastedilmektedir.

  Paylaş
  Eimme-i Erbaa Ne Demek? Mumine Forum