Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Namazdan Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazdan Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz

  Reklam
  Namazdan sonra yapılan dualarda kişi arapça veya kendi lisanına göre dua etmekte serbesttir Her türlü dua edilebilir

  Namazdan sonra dua edilirken kişi içinden geldiği şekilde dua edebilir Ayrıca Peygamberimizin okuduğu duaların okunması tavsiye edilir

  Ebû Bekri's-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh-Hazretleri:

  "-Yâ Resûlellah, namazın âhirinde okumak üzere bana bir duâ ta'lîm buyur, dedikte Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

  "Şöyle duâ et:

  Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur" (Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16

  “Ya Rabbi Sensin ilah, Senden başka ilah yoktur, Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, Yücesin Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim Affını bekliyorum Rabbim!”

  “Rabbimiz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki zi yana uğrayanlardan oluruz”

  "Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet"
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör  Değerli Kardeşimiz;

  Namazlardan sonra, mutlaka şu dua okunmalıdır diye bir kural yoktur Herkes ihtiyacına göre dua eder Hep aynı duayı okumak da uygun değildir Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir Ne istediğinin farkında olmadan dua etmek uygun olmaz Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek de uygun görülmemiştir Dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalı ve her fırsatta dua etmelidir!

  Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve:

  Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'ın adıyle Rahman ve Rahîm ancak O'dur Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!" (1) derlerdi

  "Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa: deyiniz Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır" (2) buyururlardı

  Muaz radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu ve:

  "Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum" buyurdu Sonra sözüne şöyle devam etti: "Muaz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum: Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik: Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle!" (3)

  Ayrıca şöyle de dua edilebilir:

  Elhamdülillahi Rabbilâlemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain

  Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle! Ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!

  Allahümmağfir verham ve ente hayrürrahimin Teveffeni müslimen ve el hıkni bissalihin Allahümmağfir li veli valideyye ve lilmüminine vel müminat yevme yekumül hisab

  Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!

  Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbülavfe fafü anni

  Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Allahümme inni eselükessıhhate velafiyete vel-emanete ve hüsnelhulki verridae bilkaderi bi rahmetike ya erhamerrahimin

  Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!

  Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle

  (1) Buharî, Deavat, 35, 40
  (2) Buhârî, Ezan, 155
  (3) Ebu Davud, Vitir 26 Ayrıca bk Nesaî, Sehv 60
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Namazdan Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazdan sonra ayetel kürsi okunması iyidir. Bunun yanında namaz tesbihatların önemi çok fazladır. Hem Allah'ın isimlerinin zikredilmesi hem peygamber efendimize salavat getirilmesi hem de bir çok şekilde duanın bulunması açısından tezbihatın önemi çoktur.namazdan sonra nasıl dua edilir,  namaz sonrası dua nasıl edilir,  namazdan sonra okunacak dua arapça,  namazdan sonra nasıl dua etmeli ,  namazdan sonra nasıl dua edilmelidir,  namazdan sonra dua nasıl yapılır,  namazdan sonra okunacak dualar arapça