"bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün üd uunii estecib leküm" duanın anlamı nedir?

Allahın adıyla, o rahmandır rahimdir.

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir.

BANA DUA EDİN SİZE İCABET EDEYİM


Paylaş
Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûsün üd Uunii Estecib Leküm Mumine Forum