Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Doğum Anında Okunacak Dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Doğum Anında Okunacak Dua

  Reklam
  Doğumun kolay olması için okunacak dua

  Şu âyet okunur:
  İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)


  Meali :

  Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah`tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O`nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (A`arf suresi, 54)  Paylaş
  Doğum Anında Okunacak Dua Mumine Forum

doğum anında okunacak dualar