Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Yasin ne anlama geliyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yasin ne anlama geliyor?

  Reklam
  Soru :Yasi n ne anlama geliyor?

  Cevap:
  “Ya-sin”in mahiyeti ve anlamı hususunda müfessirler arasında iki görüş bulunmaktadır. Bir anlayışa göre bunlar, bazı surelerin başında yer alan ayrı ayrı okunduğu için “huruf-u mukattaa” diye adlandırılan harflerdendir. Diğer bir görüşe göre ise “yasin” ayrı iki harf değil, anlamı olan bir kelimedir. Bu eğilimin içinde kuvvetli bulunan görüşe göre ise bu kelime Arapçanın bazı lehçelerinde “Ey kişi, ey insan!”anlamına gelmektedir; burada kendisine hitap edilen kişi ise Hz. Muhammed’dir. Hatta Said b. Cübeyr’den, bunun Rasulullah’ın isimlerinden biri olduğu da rivayet edilmiştir.(İbn Atiye, 1V, 445).Bu kelimenin Allah’ın isimlerinden biri olup burada o isme yemin edildiği, söze başlama ifadesi ve Kur’an’ın isimlerinden olduğu görüşleri de vardır (Taberi,XX11,148-149).(KUR’AN YOLU D.İ.B.)

  Sakarya il müftülüğü  Paylaş
  Yasin ne anlama geliyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yasin kelimesinin ne anlama geldiğini tartışan alimler tarafından farklı iki görüş bulunmaktadır. Genel itibari ile ey insan anlamına geldiğini düşünmektedirler. 3. 3
  İbn Abbas'tan "Yasin"in "ey insan" demek olduğu ve yüce Allah'ın bununla Muhammed (sav)'ı kastettiğini söylediği nakledilmiştir. Ayrıca İbn Abbas: Bu bir yemindir ve yüce Allah'ın isimlerinden bir isimdir, diye de açıklamıştır.

  ez-Zeccac dedi ki: Anlamının ey Muhammed, ey adam ve ey insan olduğu söylenmiştir.