Mumine.com ve Günlük Zikirler Forumundan Kur'an-ı Kerim'den Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'an-ı Kerim'den Dualar

  Reklam
  Kur'an-ı Kerim'den Dualar


  - Haşr, 59/10
  Rabbenağfir lenê ve liihvêninellezîne sebekûnê bi?l-îmâni velê tec?al fî kulûbinê ğıllen lillezîne êmenû, Rabbenê inneke Raûfun Rahîm
  ?Ey kerim Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle! İçimizde müminlere karşı
  hiçbir kin bırakma! Duamızı kabul buyur ya Rabbenâ, çünkü Sen raufsun, rahîmsin!?


  İbrahim, 14/41
  Rabbenağ?firlî ve livêlideyye ve li?l-mü?minîne yevme yekûmü?l-hisâb
  Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.


  - İbrahim, 14/40. ayet
  Rabbic?alnî mukîme?s-salâti ve min zürriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ
  Ya Rabbî! Beni de, neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle!
  Duamı, lütfen kabul buyur Ya Rabbi!?


  - Bakara sûresi, 2/201. ayet
  Rabbeanê êtinê fi?d-dünyâ haseneten ve fi?l-âhırati haseneten ve kınê azêbennêri
  Ey bizim Kerim Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, ve bizi cehennem ateşinden koru. (Bakara sûresi, 2/201. ayetten)


  - Âl-i İmrân sûresi 147. âyet
  Rabbenağfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale?l-kavmi?l-kâfirîn
  Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet!
  Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler gürûhuna karşı bize yardım eyle. (Âl-i İmrân sûresi 147. ayet?ten)


  - Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba?de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeten inneke ente?l-vehhâb
  Ey bizim kerîm Rabbimiz, bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan (Vehhab) Sensin?
  (Âl-i İmrân Sûresi, 8. ayet)


  - Bakara Sûresi 286. âyet
  Rabbenâ lâ tüâhiznâ in nesînâ ev eh?ta?nâ, rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû ale?l-lezîne min kablinâ, rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va?fu annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlâna fensurnâ ale?l-kavmi?l-kâfirîn
  Ey Bizim Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.
  Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize! (Bakara sûresi, 286. âyet?ten)

  - Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ ve?n-surnâ ale?l-kavmi?l-kâfirîn
  ?Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve kâfir topluluğa karşı bizi muzaffer eyle!?
  (Bakara Sûresi, 250. ayet)

  - Rabbenâ lâ tec?alnâ fitneten lillezîne keferû vağfir lenâ rabbenâ inneke ente?l azîzü?l-hakîm
  ?Ey Ulu Rabbimiz, bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen Azîz ve Hakîmsin.
  (Mümtehıne sûresi, 5. ayet)

  ALINTI


  Paylaş
  Kur'an-ı Kerim'den Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rabbeanê êtinê fi?d-dünyâ haseneten ve fi?l-âhırati haseneten ve kınê azêbennêri
  Ey bizim Kerim Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, ve bizi cehennem ateşinden koru. (Bakara sûresi, 2/201. ayetten)


  RABBİM razı olsun ALLAHIM yaptığımız bütün duaları kabul eylesin 3. 3
  Rabbim sizdende razı olsun ravza bacım Allah yaptığımız bütün duaları kabul etsinşahmaran duası,  sahmaran duasi,  şahmaran suresi,  kuranı kerim şahmaran duası,  ey rabbimiz bize dünyada iyilik ver .ahirette de iyilik ver .bizi cehennem ateşinden koru,  şahmaran duası ne için okunur,  rabbene efriğ aleyna sabran ve sebbit akdamena