Mumine.com ve Günlük Zikirler Forumundan Yüz sevap yazılması, yüz günahın silinmesi ve şeytandan korunmak isteyen okusun Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yüz sevap yazılması, yüz günahın silinmesi ve şeytandan korunmak isteyen okusun

  Reklam
  Ebu Hureyre'den rivayet edildi?ine göre:
  Allah Resulü (as) şöyle buyurmuştur: "Her kim günde yüz kere Bir ve ortaksız olarak Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur Mülk onundur, hamd onundur, o herşeye kadirdir! derse bu dua o kimse için on köle azat etme sevabına denk olur Ve kendisine yüz hasene yazılır, yüz günah da silinir O gün akşamlayana kadar şeytandan korunmuş olur Ve hiç bir kimse onun yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz Meğer ki ondan daha çok okuyan bir kimse olsun" .
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4857

  buyrun.

  Lailahe illellahu vehdehu la şerike lehu, lehul-mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir.
  (Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur Mülk onundur, hamd onundur, o herşeye kadirdir.)


  Paylaş
  Yüz sevap yazılması, yüz günahın silinmesi ve şeytandan korunmak isteyen okusun Mumine Forum

bir ve ortaksız olarak allahtan başka hiç bir ilah yoktur mülk onundur hamd onundur o herşeye kadirdir!,  vehdehu la,  Bir ve ortaksız olarak Allahtan başka hiç bir ilah yoktur. Mülk onundur hamd onundur o herşeye kadirdir! ,  10 günah silinir