Mumine.com ve Günlük Zikirler Forumundan Hergün Onbin Zikir Yapıyor musun..? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hergün Onbin Zikir Yapıyor musun..?

  Reklam
  Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz.Muaz(r.a.)'a sordu ki;

  Ya Muaz, günde kac defa Allah´i (c.c) zikrediyorsun? Günde onbin defa Lailahe illallah diyerek mi?
  Bak sana bazi kelimeler ögreteyim, bu onbin defa demenden daha kolaydir senin için. Şöyle de!"..
  Lailahe illallahu adede kelimâtihî
  Lailahe illallahu adede halkihî
  Lailahe illallahu zinete arşihî
  Lailahe illallahu mil-e semâvâthî
  Lailahe illallahu misle zâlike me´ahû
  Vel hamdu lillahi misle zâlike mea´hû.
  Manasi:
  Allah´ın kelimeleri adedince: Lailahe illallah
  Yarattiklari adedince: Lailahe illallah
  Arş ağirliginca: Lailahe illallah
  Semalar dolusu: Lailahe illallah
  Bunlarla beraber bunlarin mislince Lailahe illallah
  Bunlarla beraber, bunlarin mislince: ElHamdulillah
  "böyle dersen ne bir melek sevabini yazmağa takat getirebilir ne de bir başkasi"
  kaynak : Camî-us Sagîr


  Paylaş
  Hergün Onbin Zikir Yapıyor musun..? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun... 3. 3
  Olsun be Kardeşim olsun inşallah...! 4. 4
  Hiç biz onlar gibi olabilir miyiz ki.. Keşke daha fazla tesbih edebilsek Allah'ı... Allah razı olsun. 5. 5
  Merkep,diğer bir adıyla eşşek !!! Günde beş bin (5000) defa ALLAH dermiş, Bir sohbette Dinlemiştik...!

  Eşek ve tasavvuf:

  -Ey insan senden gafili yok bu dünyada.. "Bütün mahlukat Allahı zikrü tesbih eder,
  Sen ise ekseriya zikirden gafil durursun bir eşek dahi günde beş bin defa Allahı zikr ile tesbih eder sen eşekten demi aşağı kalacaksın ? 6. 6
  ZİKRULLAHIN FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

  v Günde yüz kere "La ilahe illallah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.” (Taberani)

  v “Yatağa girince üç defa "Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh" okuyan kimsenin günahları, denizköpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.” (Tirmizi)

  v Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Biriniz günde bin sevap kazanamaz mı?” dedi. Oturanlardan biri, “Bir günde nasıl bin sevap kazanabiliriz?” diye sordu. O da,”Yüz defa tespih çeker (Sübhanallah),derse bin sevap yazılır veyahut bin günahı affedilir.” dedi (Müslim)

  v “Peygamberimiz buyuruyor ki: “İki kelime vardır; bunlar dilde hafif terazide (mizanda) ağır Rahman’ın yanında da sevimlidirler. Bunlar: ‘Sübhanallahi ve bihamdihî (Allah’ım seni hamdinle tesbih ederim) Sübhanallahi’l azîm (Yüce Allah’ım Seni tesbih ederim)’ sözleridir.” (Müslim, Buhari, Tirmizi)

  v “Bir kimse, sabah akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.” (Deylemi)

  v Kim on defa: “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehülmülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin kadir.” (Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, şeriki yoktur, Mülk de onundur, hamd de onadır. O her şeye kadirdir, derse, İsmail oğullarından on köle azat etmiş gibi olur.) (Buhari, Muslim)

  v Resulullah (s.a.v.)’ şöyle buyurmuştur: “Kim günde yüz defa: “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehülmülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin kadir(Allah’tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur, mülk onundur, hamd de onadır, O her şeye kadirdir) derse on köle azat etmiş gibi olur. Ona yüz sevap yazılır, yüz günahı silinir ve o gün akşama kadar şeytandan korunur. Kimse ondan daha faziletli bir şey getiremez; meğerki bu duayı ondan daha çok demiş ola.”(Müslim)

  v “Sabah akşam yüz defa “Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim diyenin, günahları denizköpüğü kadar da olsa affedilir.” (Müslim)

  v Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:”Akşam namazını kıldıktan sonra, hiç kimseyle konuşmadan yedi kere Allahümme ecirna minennnar (Allah'ım bizi cehennemden muhafaza eyle) de! Çünkü bunu deyip de, o gece ölürsen, mutlaka cehennemden kurtulursun. Sabah namazından sonra da aynı şeyi söyle! Zira o gün ölürsen, ateşten kurtulmana karar verilir.” (Müslim)

  v Peygamberimiz en faziletli zikirleri şöyle belirtir:"Kelimelerin en güzeli dört tanedir: Sübhânallah,Elhamdü lillâh, Lâ ilâhe illâllah, Allahu ekber" (Buhârî)

  v “Kim akşamdan temizlik üzere (abdestli olarak) zikredip uyursa (uyku bastırıncaya kadar Allah’ı zikrederse) ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya veya âhiret hayırlarından bir şey isterse, Allah Teâlâ, istediğini mutlaka ona verir
  (Ebu Davud, Tirmizi)

  v Hz Muaz bin Cebel (r a ) anlatıyor: “Kul, kendini Allah’ın azâbından kurtarmada zikrullahtan daha etkili bir ameli işlememiştir ” (İmam Mâlik,Tirmizi)

  v “Allah’ı zikredenle zikretmeyen, diri ile ölü gibidirler ” (Buhârî)

  v “Her şeyin bir cilâsı vardır; kalplerin cilâsı da Allah'ı zikretmektir İnsanı Allah'ın azâbından en çok koruyacak şey, ancak zikrullahtır…….." (Buhari)günlük zikirler ve faziletleri,  günlük zikirler mutlaka okuyun,  en faziletli zikirler,  gunluk zikirler mutlaka okuyun dua,  faziletli zikirler,  la ilahe illallahu adede kelimatihi fazileti,  la ilahe illallahu adede kelimatihi