Mumine.com ve Günlük Zikirler Forumundan Günün Hadisi. Her gün bir Hadis meali yazalım Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Günün Hadisi. Her gün bir Hadis meali yazalım

  Reklam
  Günün Hadisi. Her güne bir Hadis meali yazalım

  Lütfen, Kaynaksız Yazmayalım  Paylaş
  Günün Hadisi. Her gün bir Hadis meali yazalım Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dünya bir meta'dır Dünya metâının en hayırlısı saliha kadındır

  Müslim, Radâ' 64, (1467); Nesai, Nikah 15, (6, 69) 3. 3
  Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir." (Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28)

  "Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda mücâdeleye girişen Bizden değildir." (Ebû Dâvud, Edeb 112)

  Vasîle bin el-Eskâ (r.a.) anlatıyor: "Ben, 'Yâ RasûlALLAH ! Adamın kendi kavmine bir zulüm üzerine yardım etmesi asabiyetten (ırkçılıktan) mıdır?' diye sordum. Hz. Peygamber (s.a.s.): "Evet" buyurdu." (İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949; Ebû Dâvud, Edeb 121, hadis no: 5119; Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160)

  asebiyyeye;bir kişinin kendi çalışması ve arzusu dışında olan birşey de kendisini üstün görme çabasıda diyebiliriz.
  insanın kendisinin elde etmediği birşeyde üstünlük taslaması...işte bunun türevlerine ırkçılık, ister ulusçuluk, ister milliyetçilik, ister kavmiyetçilik deyin, bütün bunlar, neticede Kur'an ve sünnet tarafından reddedilip lanetlenmiştir...
 4. 4
  "Kim şöhret için bir elbise giyerse, Allah, Kıyamet Günü onun yerine zillet elbisesi giydirir. Sonra da o elbiseyi ateşle alevlendirir."
  (Hadis meali)
  __________________
  Kim benim veli kullarımdan birisine düşmanlık ederse, ben o kimseyi harp ilan eder; dostumun intikamını alırım.

  ~ TASAVVUF, DÜNYA ADAMINI ALLAH ADAMI YAPMA SANATIDIR ~

  ALLAH'ım! İsmini söyleterek canımı al, İsmını söyleterek beni dirilt! (AMIN) 5. 5
  Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki bütün şeyler kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmek istemezSadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca şehit olmayı ister  Buhari, Cihad 21
 6. 6
  Bana göre, sizin için deccalden daha ziyade korktuğum şeyi haber vereyim mi? O, gizli şirktir ki, kişinin kalkıp adamın makamına gösteriş için amel etmesidir.
  (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 163/6)
 7. 7
  Hazreti Ebû Hureyre radiyallahü anh’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

  Kendin için sevip arzu ettiğin şeylerin diğer insanlar için de gerçekleşmesini dile ki, kâmil manada müslüman olasın!.

  (Tirmizî, 4/551; İbn Mace, 2/1410; Müsned, 2/310)
 8. 8
  Allah Rasülü; "Din nasihattir"(samimiyettir) buyurdu.Kime ya Rasülallah? diye sorduk:
  Allah'a, Kitabına,Peygamberine Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi.
  Müslim,İman,95 9. 9
  Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmezBir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah onun izzetini (dünya ve ahirette) mutlaka artırır

  Tirmizi, 2326
 10. 10
  Ravi: Ebu'd-Derda
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hz. Davud (as)'un duaları arasında şu da vardır: "Allahım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli taleb ediyorum. Allah'ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl." Ebu'd-Derda der ki: "Resulullah (sav) Hz. Davud'u zikredince, onu "insanların en abidi (yani çok ve en ihlaslı ibadet yapanı) olarak tavsif ederdi."

  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 74, (3485)
 11. 11

  --->: Günün Hadisi. Her gün bir Hadis meali yazalım

  ''Allah'u teala buyurdu ki;benim için birbirini sevenlere,benim için toplananlara,benim için birbirini ziyaret edenlere ve benim için iyilik yapanlara muhabbetim vacip oldu''
  (hadis-i kutsi riyazü's-salihin)  Muminem --->: Günün Hadisi. Her gün bir Hadis meali yazalım

 12. 12
  İlim öğrenme amacıyla yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır.


  TİRMİZİ
 13. 13
  Bismillahirrahmanirrahim

  Resulullah Aleyhisselâtü Vesselâm buyurdular ki:


  "Her ziyafet veren kişi, ziyafetine gelinmesini sever.

  Allah’ın ziyafet sofrası da Kur’an’dır.

  Kur’an’ı ihmal etmeyiniz."

  (Beyhaki)
 14. 14
  Allah bir idarecinin iyiliğini murad ettiği zaman, ona dürüst bir yardımcı verir. O, onun unuttuğu şeyleri hatırlatır ve hatırlattığı işlerde de yardım eder.
  Ebu Davud, İmar
günün hadisi,  hadis meali,  hergün bir hadis,  peygamber efendimizden kırk hadis vemeali,  kısa hadisler 40 hadis meali,  bir hadis meali ,  günün meali