Mumine.com ve Günlük Zikirler Forumundan Günün Duası. Hergün güzel bir Dua yazalım Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Günün Duası. Hergün güzel bir Dua yazalım

  Reklam
  Günün Duası. Hergün güzel bir Dua yazalım

  Lütfen dua kime ait ise yazalım  Paylaş
  Günün Duası. Hergün güzel bir Dua yazalım Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  “Rabbimiz! Bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma, katından bize bir rahmet ihsan et! Şüphesiz ki sen çok çok bağışlayıcısın”
  (Al-i İmran 8)
 3. 3
  Allâhümme ente rabbî lâ ilahe illâ ente, aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azîm, mâşâallâhü kân ve mâ lem yeşelem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh'il-Aliyy'il-Azîm.

  Manası: "Allahım! Sen benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce Arşın rabbisin. Allahın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce olan Allah sayesindedir." 4. 4
  Ey sayısız Güzel İsimlerin sahibi Güzel Allahım! İnanan

  bir insan Senin sonsuz güzel isimlerinin tecellisine

  mazhardır. İnanalarında tecelli eden güzel isimlerinin

  her biri, aşıklarında bir güneş ihtişamıyla zuhur eder.

  Senin yanınında innanların ve özellikle aşıklarının her

  birinin paha biçilemez bir değeri vardır. Sen

  inanmayanlara hidayet, hidayete erenlere aşkını lutfeyle.

  İnanmayanların hidayetini, hidayete erenlerin, aşkını öne

  al. Bizleri Cemaline meftun, Vuslatına mazhar eyle. 5. 5
  ALLAH’ım! (cc) Suskunluğumu tefekkür eyle Baktığımda ibret alayımDilimi zikir eyle, hep seni anayım
  Talha bin Musarrif 6. 6
  31.Söz
  Allah'ım! Bizi, dünyada Senin muhabbetinle ve bizi Sana ve Senin emrettiğin şekilde istikamete yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle, âhirette de rahmetin ve rüyetinle rızıklandır.
  İlâhî! Sen benim Rabbimsin, ben Senin kulunum. Sen Hâlıksın, ben mahlûkum. Sen Rezzaksın, ben merzûkum. Sen Mâliksin, ben memlûküm. Sen Azizsin, ben zelîlim. Sen Ganîsin, ben fakirim. Sen Hayysın, ben meyyitim. Sen Bâkîsin, ben fâniyim. Sen Kerîmsin, ben leîmim. Sen Muhsinsin, ben âsiyim. Sen Gafûrsun, ben günahkârım. Sen Azîmsin, ben hakîrim. Sen Kavîsin, ben zayıfım. Sen Mu'tîsin, ben dilenciyim. Sen Emînsin, ben korkudayım. Sen Cevâdsın, ben muhtacım. Sen Mücîbsin, ben duacıyım. Sen Şâfîsin, ben hastayım. Sen benim günahlarımı mağfiret et. Beni cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver, yâ Allah, yâ Kâfi, yâ Rabbi, yâ Vâfî, yâ Rahîm, yâ Şâfî, yâ Kerîm, ya Muâfî. Benim bütün günahlarımı bağışla. Benim bütün dertlerime âfiyet ver. Beni ebediyen rızâna mazhar et. Rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn.


  Risale-i Nur 7. 7
  Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz. 8. 8
  Rabbim, istediğimiz daha sağlam bir yürüyüş ve daha gümrah bir ses!
  istiyoruz ki insana,hayata ve onu kutlu olana yakışan bir topluluk olalım istediklerimizi hakkımızda hayırlı eylehakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle!
  yarın daha kalabalık olalım! yarın daha güzel olalım inşaAllah
 9. 9
  Allahım! bize hakkı hak göster ve ona tabi olmayı nasip et
  ve bize batılı batıl olarak göster ve ondan uzak durmayı nasip et

  Amin Amin Amin
 10. 10
  Oruçlarımız, uçsuz bucaksız bir rahmet,
  Teravihlerimiz sonsuz bir fazilet,

  İftar ve sahurlarımız ebedi bir mağfiret vesilesi olsun
  Rabbim tutacağımız oruçları kabul buyursun(Amin!) 11. 11

  --->: Günün Duası. Hergün güzel bir Dua yazalım

  ALLAH (c.c.)’ım, Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve bizi sevdiğin tövbeye muvaffak et; sevmediğin günah alışkanlığından kurtar.

  Âmîn... Âmîn... Âmîn  Muminem --->: Günün Duası. Hergün güzel bir Dua yazalım

 12. 12
  Ya Evvel, dilimi kalbimin önüne koy ki, kalbimden geçmeyenleri dilime değdirmeyeyim. Ya Ahir, kalbimi dilimin ardında tut ki, dilime gelenleri kalbimden kaçırmayayım. Ya Zahir, göründüğüm hali öyle eyle ki olduğumdan fazla görünmeyeyim. Ya Batın, olduğum hali öyle eyle ki göründüğümden az olmayayım. Senai Demirci. 13. 13
  Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivâyet olunduğuna göre, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle dua etmişlerdir:
  "Yâ Rabb! Ben hangi bir mü'mine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyyet eyle; yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. " (18)


  (18) Müslim, Birr, 88, 89 vd.; Darimî, Rikak, 53; İbn Hanbel, Müsned, 3/390. 14. 14
  Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin bizleride affet
günün duası,  bir dua,  güzel bir dua,  her güne bir dua,  günün duası sayfa 12,  hergün bir dua,  günün duasi