Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Kötülüğe İyilikle Karşılık Vermek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kötülüğe İyilikle Karşılık Vermek

  Reklam
  Kötülüğe İyilikle Karşılık Vermek


  Allah'a gönülden teslim olan müminlerin yaşamları boyunca rehber edindikleri Kuran'da tarif edilen güzel ahlak özellikleri birçok hikmet içermektedir Bu hikmetlerden biride kötülüğe iyilikle karşılık vermektir İman etmeyen insanların anlayışına son derece aykırı olan bir tutum, İslam ahlakında barış, hoşgörü ve tevazunun önemini ve müminlerin yüksek ahlakını göz önüne sermektedir


  Kibirlenen birine tevazu göstermek, onu onore etmek, haksızca öfkelenen birini sakinleştirmek ve alttan almak, tartışmak isteyen birine güzel söz söylemek Kuran ahlakı bu ahlakı yaşayan toplumların kavramakta zorlanacağı bunlar gibi pek çok yüksek ahlaki değere sahiptir Kötülüğe iyilikle karşılık vermek olarak genelleyebileceğimiz bu güzel uslüp, Kuranda bildirilen bir güzelliği daha ortaya koymaktadır Bu güzellik; iyilikle karşılık verilen kişinin, düşmanı dahi olsa yumuşayacak sıcak bir dost haline gelmesidir


  İslam dininin güzelliği burdadır Allahu Teala Kuran'da bu durumu şöyle açılamaktadır:
  "İyilikle kötülük eşit olmaz, sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır o zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan bir kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir" (Fussilet Suresi 34)


  Başka bir ayette ise;
  "Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle" buyurmuştur


  İslam dininin bu kadar ince detaylara girmesinin güzelliğini ancak hayatımızda pratik bir şekilde uygularsak görürüz Müslüman olan bir kişinin uslubu karakteri asla sert ve itici olmaması gerekir Kuran'da mümin ahlakını yumuşak sözlü, merhametli, sevecen, ılımlı, hoşgörülü ve dostça yaklaşan bir karakter olarak belirtmektedir Kuran ayetleri incelendiğinde tüm peygamberlerin ortak özelliği olduğu görülmektedir Allahu Teala Hz İbrahim'in ahlakını şu ayette bildirmektedir:
  "Doğrusu İbrahim çok içli, yumuşak huyluydu" (Tevbe Suresi 114)


  Peygamberimizin ahlakını bildiren ayette şöyledir:
  "Allahtan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi" (Ali İmran Suresi 15)


  Yüce Allah bu ahlakı gösteren kullarına şöyle müjdelemektedir:
  "İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler" (Kasas Suresi 54)


  Zehra AYDIN  Paylaş
  Kötülüğe İyilikle Karşılık Vermek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin buyurmaktadır. Bu insanların arasındaki soğukluğun büyümesine neden olur. Onların kötü davranışlarını Allahu tealanın rızası için görmezden gelmek gerekir. 3. 3
  Kötülüğe iyilikle karşılık vermekle ilgili yazı


  Güzel iş yapmak, kötü iş yapmakla bir ol maz. Aksine, karşılığını almak ve güzel sonuç bakımından aralarında bü yük fark vardır. Sen, kötü olanı, en güzel hasletle sav. Me sela, öfkeyi sabırla, cahilliği ağırbaşlılıkla kötülüğü af ile sav. İbn Abbâ şöyle der: Sana karşı cahillik edenin cehaletini, olgunluğunla sav. Böyle yaptığın zaman düşmanın, sana karşı sevg ve mahabbetinde samimi olan yakın arkadaşın gibi olurkötülüğe iyilikle karşılık vermek,  kötülüğe iyilikle karşılık vermek hadis,  kötülüğe iyilikle karşılık vermek ayet,  kötülüge iyilikle karsilik vermek