Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan İftira son derece kötü ve tahrip edici bir hadisedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İftira son derece kötü ve tahrip edici bir hadisedir

  Reklam
  İ F T İ R A
  Olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak veya nakletmek. Hayatta insanoğlunun çeşitli arzu ve beklentileri vardır. Bu beklentilerine bazen erişemeyebilir. Böyle bir durumda, bazıları kendi kaderine razı olurken; bir kısım insanlar da arzu ettiklerini zorla elde etmeye çalışırlar. Bu bakımdan iftira, bir kimseyi veya bir şeyi elde etmek veya o şeyi başkalarından kıskanıp, zarar verme düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Her halükârda, dünya için önemli olan bir nesneye karşı olan zaafın neticesinde iftira yapılır.

  İftira son derece kötü ve tahrip edici bir hadisedir. Hem iftirayı yapan ve hem de kendisine iftira edilen kimse için oldukça rahatsız edici bir tutumdur. İftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları zayıflar; dayanışma gücü ortadan kalkar. İnsanlar birbirine güven duymaz olurlar. Bu güvensizlik, bir toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki yapar. İftira, toplumdaki güzellikleri yakıp bitiren bir ateş gibidir.

  İftira, toplumda adaletin tam olarak etkisini kaybettiği zamanlarda yaygınlaşabilen bir sosyal ve ahlâkı hastalıktır. Çünkü adaletsizlik ve takipsizlik, kötü fiillerin yaygınlaşmasına ve artmasına yol açan bir başıboşluğa sebep olmaktadır.
  İslâm'da iftira konusu, üzerinde oldukça fazla durulan bir konu olmaktadır. Çok sayıda ayet-i kerime, iftira'nın özelliğinden ve onun Allah'ın nezdinde sevilmeyen ve hatta yerilen bir davranış olduğundan bahsetmektedir.
  İftiranın en ağırı namus üzerine atılan iftiradır. Bunu, Hz. Âîşe ile ilgili olarak "İfk" olayında görmekteyiz Olay özet olarak şöyle cereyan etmiştir:

  Hz. Peygamber ashab-ı kirâmla sefere çıkarken, kura ile belirlenen bir eşini de beraberinde götürürdü. Bu usulle, Mustalikoğulları Gazâsına da Hz. Âîşe katılmıştı. Konaklama yerinde, devenin üzerindeki gölgelikten (mahfel) tuvalet ihtiyacı için çıkan Âîşe (r.anhâ), dönüşünde gerdanlığını düşürdüğünü farketmiş, aramak için yeniden çıkmıştır. Bu sırada ordu yola çıkmış, Hz. Âîşe, devenin üzerindeki gölgeliğin içinde zannedilmiştir. Dönüşte unutulduğunu anlayan Hz. Âîşe, orada beklemiş, ordunun arka gözcüsü Safvân b. Muattal O'nu devesine bindirerek yolda orduya yetiştirmişti.
  Münâfıkların reisi Abdullah b. Ubey ve arkadaşları bunu fırsat bilerek Hz. Âîşe'ye zina iftirasında (ifk) bulundular. Bir aydan fazla bir süreyle bu dedikodu Medîne'de dolaştı. Hz. Peygamber ve Âîşe validemizin yakınları bu olaya çok üzüldü.
  Daha sonra Hz. Âîşe Nûr sûresindeki şu ayetlerle temize çıkardı:

  "O uydurma haberi getirip iftira (ifk) atanlar, içinizden bir topluluktur. Onu kendiniz için bir ser sanmayın, bilakis o, sizin için hayırdır. İftirada bulunanlardan her birinin kazandığı günaha göre cezası vardır. Onlardan günahın en büyüğünü yüklenene de büyük bir azap vardır."

  "İftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkeklerin ve mümin kadınların, kendiliklerinden hüsn-ü zanda bulunup da: "Bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi?"

  "Bir de dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki, bu şahitleri getiremediler, o halde onlar, Allah nezdinde, yalancıların da kendileridir"

  "Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti, dünyada ve ahirette üzerinizde olmasaydı, yaydığınız fitne yüzünden, size mutlaka büyük bir azap dokunurdu."

  "Siz o iftirayı dilinize dolamıştınız. Hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız şeyi ağzınızla söylüyor ve onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Hâlbuki bu, Allah nezdinde büyük bir günahtır "

  "O asılsız sözü duyduğunuz zaman: "Bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa! Bu büyük bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi?" (en-Nûr, 24/1116).

  Hz. Peygamber inen bu ayetleri tebliğ ettikten sonra; "Ya Âîşe, Allah'a hamd et. Allah seni, iftiracıların isnadından kesin olarak berî kıldı" buyurdu. Bunun üzerine Âîşe (r.anhâ) nin annesi: "Kızım, kalk da Resulullah (s.a.s)'a teşekkür et" deyince, Hz. Âîşe; "Hayır kalkmam ve yalnız Allah'a hamdederim" diye cevap verdi

  (bk. Buhârî, Tefsîru Sûre, 24/6, Meğâzi, 12, 32, 34, Şehâdet, 2, 15, Eymân, 13, 18, İ'tisâm, 28, Tevhîd, 35, 52; Müslim, Tevbe, 56; Ebû Dâvud, Salât, 122; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 194, 195, 197; Kamil Miras, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Ankara 1984, VIII, 73-97).

  İftira eden kimse, bununla amacına ulaşamaz ve sonunda dünyevî ve uhrevî bakımdan kendisi zararlı çıkar. Nebî (s.a.s) "İftira eden kimse zarara uğramıştır" (Ahmed b. Hanbel, I, 91) buyurur.
  İffetli bir kadına zina isnadında bulunup da bunu dört erkek şahitle ispat edemeyen bir kimse kazif cezasına çarptırılır. Bunlara ceza olarak seksen değnek vurulur ve bundan sonra şahitliklerine güvenilmez (bk. en-Nûr, 24/4; "kazf" mad) Zina isnadında bulunan kimse kadının kocası olur ve dört şahitle bunu ispat edemezse "mulâane" yoluna başvurulur (bk.en-Nûr, 24/6-9; "Liân" mad.).
  En ağır iftirayı atan kimse bile sonradan pişmanlık duyar ve durumunu düzeltirse Cenâb-ı Hakkın mağfiretine nail olabilir (en-Nûr, 24/4-5).
  Günümüzde fertlerin birbirine iftirası yanında basın ve yayın yoluyla da iftiralar yapılmaktadır. Namus, iffet, haysiyet ve zimmet üzerindeki bir iftira ne kadar çok yayılırsa, iftiracının sorumluluğunun da o nisbette artması tabiidir. Ayette şöyle buyurulur: "Mümin erkek ve o kadınlara işlemedikleri bir günahla eziyet edenler (onlara iftira atanlar), doğrusu açık bir günah yüklenmişlerdir" (el-Ahzab, 33/38).

  Sami ŞENER  Paylaş
  İftira son derece kötü ve tahrip edici bir hadisedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İftira atmak elbetteki karaktersizliğin en basit fakat iftiraya uğrayan kişiler için en zor olan durumlar arasındadır. İftira atan bir kimse o insanın hakkını çiğnediği için büyük günaha girer ve helalleşmedikçe bu günahı silinmez. 3. 3
  Kayıtsız Üye1
  Ben buyuk buyuk iftiraya ugradim ama kimse inanmiyo yemin ediyorum ama nafile kendimi kanitlayamiyorum da benim yapmadigima 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Benim bir komşum sürekli kavga ediyor ve bize surekli iftara atiyor gidiyor karakola yalan ifade veriyor kendini ve çoçukĺarini dövuyor gidiyor iftara atiyor bızim yaptığını söyledi ben ne yapayim mahkeme olaçağiz 5. 5
  Şükrİye
  Benim bir komşum var sürekli kavga ediyor bize iftara atiyor geçen sefer çocuğunu dövdü gıtti karakola bızim yaptığını söylüyor mahkeme olaçagız ben ne yapayim 6. 6
  Kayıtsız Üye
  İftiraya ugruyorum hep yanımda çalışan bayan kendi yaptığı suçları bana yıkıyor ve ben yeni olduğum için kimseye kendimi ifade Edip inandiramiyorum herkes hakkında dedikodu Edip geri yüzlerine melek gibi davranıyor bu yüzdende ne yapacağımı şaşırdım kaldım artık suçlarını bile kabullenmek zorunda kalıyorum susuyorum işten atilmakla için ((( 7. 7
  Kayıtsız Üye
  20 yıllık kocam beni aldattı,neden yaptın deyincede bekarken ve maalesef onunla arkadaşken mahallemizdeki evli ve bekar erkekleri ayarttığımı söyledi.ve benide bunları bile bile kabul ettiğini söyledi.bu nasıl bir vicdansızlık,bunu diyen insan 5 vakit namazını kılan,elinden Kuran düşmeyen bir insan.canım öyle bir acıyorki Özrü kabahatinden büyük çocuğum için susuyorum ama ona hakkımı asla helal etmiyorum.insanın komşusun iş arkadaşının attığı iftira bu kadar can yakmaz.dualarınızı beklerim 8. 8
  İftira en büyük günahların en büğündendir
  iftira atanlar cezalarını hem bu dünyada hem ahirette bulacaklardıriftiraya karşı okunacak dua,  iftiraya uğradığında okunacak dua,  iftira atana okunacak dua,  iftira edene okunacak dua,  iftira atan kişiye karşı okunacak dua,  iftira atana karşı okunacak dua,  iftira atanlara karşı dua