Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hac ve Umrenin hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hac ve Umrenin hükmü nedir?

  Reklam
  Hac ve umre belli şartları taşıyan müslümanlara ömürde bir defa yapıl*mak üzere farz kılınmıştır. Bu ibadetlerin farzlığıyla ilgili olarak yüce Allah şöy*le buyurmuştur:"Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın."( Bakara 2/196.)

  Hac ve Umre2.jpg

  "Yolculu
  ğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, şunu bilsin ki Allah âlemde hiç kimseye muhtaç değildir, herşey O'na muhtaçtır." (Âl-i İmrân 3/97.)

  Hac ve Umre.jpg

  "
  İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollar*dan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar."(Hac 22/27-28.)
  Haccın, belli şartları taşıyan kimselere farz bir ibadet olduğunu sevgili Peygamberimiz de şöyle ifade buyurmuştur:

  "
  İslâm beş temel üzerine kurul*muştur: Bunlar, Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına, Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır." (Buhârî, İmân, 2; Müslim, İmân, 5.)
  Haccın ömürde bir defa yapılması farz olan bir ibadet olduğunu önce de söylemiştik. Bununla ilgili olarak ashâb-ı kiramdan Ebû Hüreyre (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur:Bir gün Resûlullah (s.a.v) bize şöyle hitap etti: "Ey insanlar! Size hac farz kılınmıştır.

  Ş
  u halde haccı eda ediniz."Cemaatte bulunan bir adam, "Her sene mi ey Allah'ın Resulü?" diye sor*du. Resûlullah (s.a.v) ona cevap vermedi. Adam sorusunu üç kez tekrarladı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  "Ben sizi bıraktıkça siz de beni bırakın. Eğer (sorduğunuz şeye) evet de-seydim, (her yıl haccetmeniz) vacip olurdu ve sizin buna gücünüz yetmezdi.

  Ş
  unu bilin ki; sizden öncekileri helak eden şey, çok soru sormaları ve pey*gamberlerine muhalefet etmeleridir. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yetti*ğince o emri yerine getirin. Size bir şeyi yasakladığımda da ondan kaçını*nız." (Buhârî, i'tisâm, 4; Müslim, Hac, 412.)

  Din âlimleri de haccın ömürde sadece bir defa yapılmak üzere farz kılı*nan bir ibadet olduğu hususunda görüş birliği içindedirler. Birinci hacdan son*ra yapılan haclar nafile olurlar. Bu konuda sevgili Peygamberimiz şöyle buyur*muştur:"Hacla umrenin arasını birleştirin (Bunları peş peşe yapın).
  Zira bun*lar k
  örüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi günahları temizlerler." (Nesâî, Menâsik, 6; İbn Mâce, Menâsik, 3.)

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hac ve Umrenin hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Durumu iyi olan Müslümanların hac ya da umreye giderek ibadetlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunları yerine getirdikten sonra kişiler anadan çıkma temiz hale gelmektedirler kul hakkı hariçumrenin hükmü nedir,  hac ve umrenin hükmü,  hac ve umrenin hükmü nedir,  haccın hükmü nedir,  umrenin hukmu,  umrenin gükmü