Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hac ve Umre Arasındaki Farklar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hac ve Umre Arasındaki Farklar

  Reklam
  Hac ve Umre arasındaki fark nedir kısaca

  Hac,belli bir zaman diliminde, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Umre ise her zaman yapılabilir bir ziyarettir.

  Haccın zamanı, hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır." İfadesi, “Hac belli aylardır”(Bakara, 2/197) mealindeki ayetin bir açıklaması mahiyetindedir.

  Hac görevi, ihrama girmekle başlar. Bunun başlangıcı ise Şevval ayıdır. Bir kimse Şevvalde ihrama girip Zilhiccenin 10. (veya 13.) gününün akşamına kadar, haccın menasikini tamamlayabildiği için, bu aylara hac ayları denilmiştir.

  Yani bu aylara Hac ayları denilmesinin sebebi, haccın ilk şartı/ rüknü olan ihramın ancak bu aylarda giyilmesinin öngörülmüş olmasıdır. Bu aylardan önce ihrama girmek, Hanefi ve Hanbelilere göre mekruhtur. Bu konuda Buharî’nin İbn Abbas’tan rivayet ettiği şu hadis-i şerif alimlerin bu görüşlerinde etkili olmuştur. “Hac ayları dışında ihrama girmemek sünnettendir.” (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/64-65).

  Umre, belirli bir vakte bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf ederek Kabe’yi ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadettir.


  Paylaş
  Hac ve Umre Arasındaki Farklar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hac ile umre arasındaki farklardan değildir?

  A) hac yılın belli bir zamanında, umre ise yılın herhangi bir zamanında yapılabilir.
  B) hac yapmak farz umre ise sünnettir.
  C) hac ibadeti esnasında iharma girilirken, umre de ihrama girmeye gerek yoktur.
  D) hac ibadetinde kurban kesilirken umre de kurban kesmek yoktur.