Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Adetliyken Umre Nasıl Yapılır? Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Adetliyken Umre Nasıl Yapılır? Kısaca

  Reklam
  Adet iken Umre Yapılır Mı

  Adetliyken ihrama Giren veya ihrama gir Dikten sonra adet gör Meye başlayan hanımlar Umrelerini özel günleri Geçtikten sonra yaparlar. Adetleri devam ettiği sürece dua, tesbihat ve zikir İle kutsal iklimdeki vakitlerini değerlendirirler.
  Peygamberimiz (s.a.v), Hz. Aişe'ye hitaben, Kabe'yi tavaf etmeksizin hac ibadeti yapanın bütün yaptıkların yap buyurarak adetli kadının, temizleninceye kadar Kabe'yi tavaf etmesini yasaklamıştır. Bu yasağı bazı kimseler, orada kalma ve bu yasağa uyma imkanına bakmaksızın genel zannetmişler, nassın (yasaklayan hadisin) lafzından anlaşılan (dış) anlamını esas almışlar, hayızın tavafa engel olmasını, namaza engel olması gibi görmüşler, böyle değerlendirmişlerdir. Bunlara karşı iki gurup müctehid vardır: Hayızlı bir kadının, temizleninceye kadar hac ve umre menasikinin hepsini yapabileceğine fakat tavaf yapamayacağına dair bazı hadisler mevcuttur: Hz. Aişe’den rivayet edilmiştir: Ben adetli olduğum bir halde Mekke’ye geldim. Kabe’yi tavaf etmedim, Safa İle Merve arasında da sa’y etmedim.
  Bu durumu Peygamberimize ilettim. O şöyle buyurdu: Diğer hacılar ne yapıyorlarsa sen de aynısını yap. Fakat temizleninceye kadar Kabe’yi tavaf etme! (Buhari, Hacc, 81; Müslim, Hacc, 120; Ahmed b. Hanbel, 6/39, 219, 273)
  Hayızlı ve nifaslı kadınlar boy abdesti alır, ihrama girer ve Beytullahı tavaf dışında haccın bütün menasikini ifa ederler. (Tirmizi, Hac, 98; Ebu Davud, Menasik, 9; Ahmed b. Hanbel, 1/364)

  Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı.


  Paylaş
  Adetliyken Umre Nasıl Yapılır? Kısaca Mumine Forum