Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Evlilik ile İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Evlilik ile İlgili Hadisler

  Reklam
  Evlilik ile İlgili Hadisler (2)

  Evlilikle İlgili Hadisler (2)

  İçinizdeki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin...
  1. Bölüm: Evlenmeye Teşvik

  "İçinizdeki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfü ile zenginleştirir. Allah lütfü bol olandır, bilendir." [1]

  "İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen kavim için dersler vardır." [2]

  1.Resulullah (s.a.a): "Aziz ve celil olan Allah nezdinde evlilikten daha sevimli ve değerli bir bina inşa edilmemiştir."[4]

  2.Resulullah (s.a.a): "Evlilik benim sünnetimdir. O halde her kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir."[5]

  3.Resulullah (s.a.a): "Genç yaşta evlenen her gencin şeytanı şöyle feryat eder: "Vay olsun ona, vay olsun ona! Dininin üçte ikisini benden korudu."O halde kul dinin diğer üçte birisi için de Allah’tan korkmalıdır."[6]

  4.Resulullah (s.a.a): "Kul evlendiği zaman dininin yarısını kemale erdirmiş olur. Dininin diğer yarısını korumak için de Allah’tan korkmalıdır."[7]

  5.Resulullah (s.a.a): "Uyuyan evli kimse Allah nezdinde, oruç tutup gece ibadetle sabahlayan bekardan daha üstündür."[8]

  6.Resulullah (s.a.a): "Evlenin, zira evlenmek rızkınızı artırır."[9]

  7.Resulullah (s.a.a): "Bekarlarınızı evlendirin, zira bu işle Allah onların ahlakını güzelleştirir, rızıklarını artırır ve mürüvvetlerini çoğaltır."[10]

  8.İmam Sadık (a.s): "Evli insanın kıldığı iki rekat namaz, bekar insanın kıldığı yetmiş rekat namazdan daha hayırlıdır."[11]

  2. Bölüm: Bekarlar

  9.Resulullah (s.a.a): "Ölülerinizin en kötüsü bekarlardır."[12]
  10.Resulullah (s.a.a): "En kötüleriniz, bekarlarınızdır. Evli insanın iki rekat namazı, evli olmayan insanın kıldığı yetmiş rekat namazdan daha hayırlıdır."[13]

  3. Bölüm: Dini Kardeşleri Evlendirmenin Sevabı

  11.İmam Sadık (a.s): "Her kim bir bekarı evlendirirse, aziz ve celil olan Allah kıyamet günü ona lütfüyle bakar."[14]

  12.İmam Kazım (a.s): "Üç kimse, Allah’ın Arş’ının gölgesinden başka hiç bir gölgenin olmadığı günde, Arş’ın gölgesi altında olur: Müslüman kardeşini evlendiren, ona hizmet eden ve sırrını örten kimse."[15]

  4. Bölüm: Çabuk Evlendirmeye Teşvik

  13.İmam Rıza (a.s): "Cebrail, Peygamber’e (s.a.a) nazil oldu ve şöyle buyurdu: "Ey Muhammed! Rabbin sana selam gönderdi ve şöyle buyurdu: "Bakire kızlar, ağaç üzerindeki meyveler gibidirler. Meyve yetişince, onu toplamaktan başka bir ilaç yoktur. Aksi takdirde güneş ve rüzgar sebebiyle bozulurlar. Bakire kızlar da ergenlik çağına erince onlara kocadan (evlendirmekten) başka ilaç yoktur. Aksi takdirde, sapıklık ve fesattan güvende olamazlar."

  14.Daha sonra Allah Resulü (s.a.a) minbere çıktı, insanları topladı, aziz ve celil olan Allah’ın emrettiği şeyi onlara bildirdi."[16]

  5. Bölüm: Evlilikte Kadının Dindar Olmasına Önem Vermek

  15.Resulullah (s.a.a): "Her kim bir kadınla güzelliği sebebiyle evlenirse onda istediğini bulamaz. Her kim bir kadınla malı için evlenirse, Allah onu o mala havale eder. O halde dindar kadınlarla evlenin."[17]

  16.Resulullah (s.a.a): "Kadının yüz güzelliğini, din güzelliğine tercih etmemek gerekir."[18]
  17.Resulullah (s.a.a): "Birisi sizden kız istemeye gelir de onun dindarlık ve emanetçiliğini beğenirseniz ona kız verin. Eğer böyle yapmazsanız yeryüzünde bir çok fesat vücuda gelir."[19]

  18.İmam Hasan (a.s), kendisiyle kızının evliliği hususunda meşveret eden birine şöyle buyurmuştur: "Kızını takvalı biriyle evlendir. Zira eğer kızını severse, onu yüce tutar. Eğer sevmezse ona zulmetmez."[20]

  6. Bölüm: Mehiri Fazla Tutmayı Kınamak

  19.Resulullah (s.a.a): "Ümmetimin kadınlarından en üstünü en güzel yüzlü olan ve mehri en az olan kadındır."[21]

  20.Resulullah (s.a.a): "En hayırlı mehir en hafif olanıdır."[22]

  21.İmam Sadık (a.s): "Kadının uğursuzluğu mehirinin çok oluşu ve eşine itaatsizliğidir."[23]

  7. Bölüm: Seçimde Dikkatli Olmak

  22.Resulullah (s.a.a): "İyi ve salih bir aileyle evlilik yapın. Zira kanın etkisi vardır."[24]

  23.Resulullah (s.a.a): "Nutfeniz için iyi bir yer seçin. Zira kadınlar, erkek ve kız kardeşlerine benzer çocuklar doğururlar."[25]

  24.Resulullah (s.a.a) halka hitaben şöyle buyurmuştur: "Hazra'ud-Demen’den sakının."Kendisine, "Ey Allah’ın Resulü! Hazra'ud-Demen ne demektir?" diye sorduklarında ise şöyle buyurdu: "Kötü bir ailede büyüyen güzel yüzlü kadın."[26]

  25.Resulullah (s.a.a): "Ahmak kadınla evlenmekten sakının, zira onunla oturmak insanı zayi eder ve çocuğu sırtlan sıfatlı olur."[27]

  8. Bölüm: Kocanın Hakları

  26.Resulullah (s.a.a): "Kadın üzerinde en büyük hak kocasınındır. Erkek üzerinde en büyük hak ise annesinindir."[28]

  27.Resulullah (s.a.a): "Kocasını sinirlendiren kadına eyvahlar olsun! Kocasının kendisinden razı olduğu kadına ne mutlu!" [29]

  28.Resulullah (s.a.a): "Eğer birinin birine secde etmesini emretseydim, kesinlikle kadının kocasına secde etmesini emrederdim."[30]

  9. Bölüm: Kadının Hakları

  29.Resulullah (s.a.a): "Cebrail bana sürekli kadını tavsiye etti. Öyle ki kötülüğü tespit edildiği hususlar dışında onu boşamanın caiz olmadığını zannettim."[31]

  30.Resulullah (s.a.a): "Kadının kocası üzerindeki hakkı, karnını doyurması, bedenini giydirmesi ve ona suratını asmamasıdır."[32]

  31.Resulullah (s.a.a): "Erkeğin kadına "Seni seviyorum" demesi asla kadının kalbinden çıkmaz" [33]

  10. Bölüm: Erkeğe Hizmet

  32.Resulullah (s.a.a): "Kocasına yedi gün hizmet eden kadına, Allah cehennemin yedi kapısını yüzüne kapatır ve cennetin sekiz kapısını yüzüne açar, böylece istediği yerden cennete girer."

  Daha sonra şöyle buyurdu: "Kocasına bir yudum su içiren kadının bu ameli kendisi için gündüzleri oruç tuttuğu ve geceleri ibadetle geçirdiği bir yıldan daha hayırlıdır."[34]

  33.İmam Sadık (a.s): "Ümmü Seleme, kadınların eşlerine hizmet etmesinin faziletini sorunca, Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Kadın, kocasının evinde düzenlemek maksadıyla bir şeyi bir yere nakledince Allah ona bakar ve her kime Allah bakarsa ona azap etmez."[35]

  34.İmam Kazım (a.s): "Kadının cihadı kocasına güzel eşlik etmesidir."[36]

  11. Bölüm: Kadına Hizmet

  35.Resulullah (s.a.a): "Karısına bir su içiren erkek mükafata erişir."[37]

  36.Resulullah (s.a.a): "Erkeğin ailesinin yanında oturması Allah-u Teala’ya, bu benim mescidimde itikafa girmesinden daha sevimlidir."[38]

  37.Resulullah (s.a.a): "Eşinin ağzına doğru lokmayı kaldıran erkek sevap elde eder."[39]

  12. Bölüm: Kocasına Eziyet Etmek

  38.Resulullah (s.a.a): "Her kimin kendisine eziyet eden bir karısı olursa, bütün ömrü boyunca oruç tutsa bile, kocasına yardım edip onu hoşnut etmedikçe Allah o kadının namazını ve güzel amelini kabul etmez...Erkek de karısına eziyet eder ve ona zulmederse aynı bu günah ve azabı görür."[40]

  39.Resulullah (s.a.a): "Kendisi dayak yemeye daha müstahak olduğu halde karısını döven kimseye şaşarım."[41]

  40.İmam Sadık (a.s): "Kocasına eziyet eden kadın mel’undur, mel’undur! Kocasına saygı gösteren, ona eziyet etmeyen ve her zaman emrine itaat eden ise, mutludur, mutludur!" [42]

  13. Bölüm: Kadının Kötü Ahlakına Sabretmek

  41.Resulullah (s.a.a): "Allah için ve mükafat ümidiyle karısının kötü ahlakına sabreden erkeğe Allah-u Teala sabrettiği her gece ve gündüz için Eyyub’a (a.s) gördüğü bela karşılığında verdiği mükafatı bağışlar. O kadının günahı da her gece ve gündüz çakıllıktaki çakıl taşları sayısınca olur."[43]

  42.Resulullah (s.a.a): "Kocasının kötü ahlakı karşısında sabreden kadına Allah Asiye binti Muzahim’in sevabını bağışlar."[44]

  14. Bölüm: Saliha Kadın

  43.Resulullah (s.a.a): "Mümin aziz ve celil olan Allah’tan sakınmaktan başka saliha kadından daha iyi bir şeyden hayır görmemiştir."[45]

  44.Resulullah (s.a.a): "Dünyanın en hayırlı metası saliha kadındır."[46]

  45.Resulullah (s.a.a): "Saliha kadın erkeğin saadetindendir."[47]

  15. Bölüm: Kötü Eş

  46.Resulullah (s.a.a): "En kötü şey, kötü kadındır."[48]

  47.İmam Sadık (a.s): "Müminin en galip düşmanı kötü kadındır."[49]

  48.İmam Sadık (a.s): "Allah Resulü’nün (s.a.a) dualarından biri de şuydu: "Allahım! Yaşlılık çağım gelmeden beni yaşlatan kadından sana sığınırım."[50]

  16. Bölüm: Ailesinin Geçimini Temin Etmekte Riayet Edilmesi Gerekenler

  49.Resulullah (s.a.a): "Her kim pazara girer, bir hediye alır ve onu ailesine

  götürürse, bir grup aç insana sadaka götüren kimse gibidir ve hediye vermekte kızlardan başlamak gerekir."[53]

  50.İmam Seccad (a.s): "Allah ailesini daha fazla nimet ve refah içinde yaşatan kimseden daha çok hoşnuttur."[54]

  17. Bölüm: Düğün Davetini Kabul Etmenin Adabı

  51.Resulullah (s.a.a): "Düğün merasimine davet edildiğinizde ağır davranın. Zira bu merasim insana dünyayı hatırlatmaktadır. Ama bir cenazeyi teşyi etmeye davet edildiğinizde acele davranın. Zira bu merasim insana ahireti hatırlatır."[55]

  52.Resulullah (s.a.a): "Sizden birisi düğün yemeğine davet edildiğinde kabul etsin."[56]

  18. Bölüm: Evliliği İlan Etmeye Teşvik

  53.Resulullah (s.a.a): "Bu evlilikleri açıkça yapın ve onları camilerde düzenleyin."[57]

  54.Resulullah (s.a.a): "Evlilik merasimini açıkça, kız istemeyi ise gizlice yapın."[58]
  _______________________
  [1] Nur, 32
  [2] Rum, 21
  [3] el-Bihar, 103/220/18
  [4] a. g. e. s. 222/40
  [5] a.g.e, s. 220/23
  [6] a.g.e, s. 221/34
  [7] Kenz’ul-Ummal, 44403
  [8] el-Bihar, 103/221/25
  [9] a.g.e, 103/217/1
  [10] a. g. e. s. 222/38
  [11] a.g.e, s. 219/15
  [12] a.g.e, 220/19
  [13] Kenz’ul-Ummal, 44448
  [14] el-Kafi, 5/331/2
  [15] el-Hisal, 141/162
  [16] el-Bihar, 16/223/22
  [17] a.g.e, 103/235/19
  [18] Kenz’ul-Ummal, 44590
  [19] el-Bihar, 103/372/3
  [20] Mekarim’ul-Ahlak, 1/446/1534
  [21] el-Bihar, 103/237/25
  [22] Kenz’ul-Ummal, 44707
  [23] Mean’il-Ahbar, 152/1
  [24] Kenz’ul-Ummal, 44559
  [25] a. g. e. 44557
  [26] el-Bihar, 103/232/10
  [27] a. g. e. s. 237/35
  [28] Kenz’ul-Ummal, 44771
  [29] el-Bihar, 103/246/24
  [30] el-Kafi, 5/508/6
  [31] el-Bihar, 103/253/58
  [32] a. g. e. s. 254/60
  [33] el-Kafi, 5/569/59
  [34] İrşad’ul-Kulup, 175
  [35] el-Bihar, 103/251/49
  [36] el-Kafi, 5/507/4
  [37] Kenz’ul-Ummal, 44435
  [38] Tenbih’ul-Havatir, 2/122
  [39] Muheccet’ul-Beyza, 3/70
  [40] Vesail’uş-Şia, 14/116/1
  [41] Cami’ul-Ahbar, 447/1259
  [42] el-Bihar, 103/253/55
  [43] Sevab’ul-A’mal, 339/1
  [44] el-Bihar, 103/247/30
  [45] Kenz’ul-Ummal, 44410
  [46] a. g. e. 44451
  [47] el-Kafi, 5/327/4
  [48] el-Bihar, 103/240/52
  [49] el-Fakih, 3/390/4370
  [50] el-Kafi, 5/326/3
  [51] el-Bihar, 103/224/4
  [52] el-Kafi, 5/518/10
  [53] el-Bihar, 104/69/2
  [54] a.g.e, 78/136/13
  [55] a.g.e, 103/279/2
  [56] Kenz’ul-Ummal, 44617
  [57] a. g. e. 44536
  [58] a. g. e. 44532  Paylaş
  Evlilik ile İlgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Evlilik hayatı çok önemlidir.İnsanların kendilerine uygun eşler bulması ve yuva kurması toplum açısından da önemlidir.Evlilik hayatında aile bireylerinin bir birlerine saygılı olmaları sevmeleri çok önemlidir.davetiyeye yazılacak hadisler,  davetiye icin hadisler,  evlilikle ilgili hadisler davetiye için,  evlilik hadisleri davetiye,  davetiye hadisleri,  düğün ile ilgili hadisler,  davetiyeye yazılan hadisler