Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Tilavet Secdesinin Fazileti ile ilgili hadis Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tilavet Secdesinin Fazileti ile ilgili hadis

  Reklam
  (537) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Âdemoğlu, Kur’an’daki secde ayetini okuyup secde ettiği vakit şeytan ağlayıp uzaklaşır ve şöyle der: Ey helak olası, Ebu Kureyb’in rivayetinde: Ey helakım! Âdemoğlu secdeyle emrolundu ve secde etti dolayısıyla cennet onun oldu. Bana gelince ben secde ile emrolundum ve ben secde etmekten imtina ettim artık ateş benimdir’ buyurdu.”
  Müslim (81/133) İbni Mace (1052) İbni Huzeyme (549) Begavi (653) İbni Hibban (2759) Ahmed (2/443)
  (2) Kur’an’daki Tilavet Secdeleri

  (538) Abdullah bin Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Necm suresini okudu ve secde etti. Oradaki toplulukta kimse kalmadı hepsi secde ettiler. Ancak o topluluktan bir adam bir avuç çakıl veya toprak alarak yüzüne doğru yükseltti ve bu kadarı bana yeter dedi. Andolsun ben onun kâfir olarak öldüğünü gördüm.”
  Buhari (1040) Müslim (576/105) Ebu Davud (1406) Nesei (958) Darimi (1/342) İbni Huzeyme (553) İbni Hibban (2764)
  (539) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Necm suresinde secde etti. Onunla birlikte Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar hep secde ettiler.”
  Buhari (1044) Tirmizi (575) İbni Hibban (2763) Darekutni (1/409) Begavi (763)
  (540) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber “İzessemâunŞakkat” ve “Ikra Bismi Rabbikellezi Halak” surelerinde secde ettik.”
  İbni Hibban (2767) Müslim (578/109) Ebu Davud (1407) Nesei (966) Tirmizi (573) İbni Mace (1058) Darimi (1/343) Darekutni (1/409) İbni Huzeyme (554) Begavi (764)
  (541) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Sa’d Suresindeki secde kesin kes emrolunan secdelerden değildir. Ancak ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i bu surede secde ederken gördüm.”
  Buhari (1042) Ebu Davud (1409) Nesei (956) Tirmizi (577) Begavi (766)


  Paylaş
  Tilavet Secdesinin Fazileti ile ilgili hadis Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuran'da 14 tane secde ayeti bulunmaktadır.Buralara geldiğimiz zaman secde edebilir yada erteleyip daha sonra da secde edebiliriz.Fakat yapmadığımız her secde üstümüze borç olarak kalmaktadır.tilavet secdesinin fazileti,  tilavet secdesi fazileti,  tilavet secdesinin faziletleri,  tilavet secdesi ile ilgili hadisler,  secdenin fazileti,  tilavet secdesi faziletleri,  14 tane tilavet secdesi yapmanın fazileti