Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Dilin afetleri ile ilgili hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dilin afetleri ile ilgili hadisler

  Reklam
  DİLİN AFETLERİ İLE İLGİLİ HADİSLER
  hadis
  kaynak

  Ebu Sa’idi’l-Hudri radıyallahu anh, Resûlullah aleyhissalatu vesselam’dan anlatıyor:

  "Ademoğlu sabaha erdimi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız!" derler."
  Tirmizi, Zühd 61, (2409).

  Süfyan İbnu Abdillah radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah’ın Resûlü dedim, uyacağım bir amel tavsiye et bana!" şu cevabı verdi:

  "Rabbim Allah’tır de, sonra doğru ol!"

  "Ey Allah’ın Resûlü dedim tekrar. Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?" Eliyle dilini tutup sonra: "İşte şu!" buyurdu."
  Tirmizi Zühd 61, (2412).

  Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır koşuşsun ya da sussun."

  Tirmizi’nin İbnu Ömer radıyallahu anh’tan yaptığı diğer bir rivayette Resûlullah: "Kim susarsa kurtulur" buyurmuştur.
  Tirmizi, Kıyamet 51, (2502).

  Ali İbnu’l-Huseyn, Ebu Hureyre radıyallahu anh’tan naklediyor:

  "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Kişinin malayani şeyleri terki İslam’ının güzelliğinden ileri gelir."
  Tirmizi, Zühd 11, (2318, 2319); Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 3. (2, 903).

  Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam ölmüştü, diğer biri, Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi: "Cennet mübarek olsun!" Resûlullah aleyhissalatu vesselam sordu:

  "Nereden biliyorsun? Belki de o malayani konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti!"
  Tirmizi, Zühd 11, (2217).

  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Kul (bazan), Allah’ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazan) Allah’ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar."
  Buhari, Rikak 23; Müslim, Zühd 49, (2988); Muvatta, 4, (2, 985); Tirmizi, Zühd 10, (2315).

  Kays İbnu Ebi Hazım rahimehullah anlatıyor: "Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh, Zeyneb adında Ahmesli bir kadının yanına girmişti. Onun hiç konuşmadığını gördü: "Nesi var, niye konuşmuyor?" diye sordu. Oradakiler:

  "Hiç konuşmadan hacc yapıyor!" dediler. Hz. Ebu Bekr kadına:

  "Konuş. Zira bu yaptığın helal değil, bu cahiliye işidir" dedi. Kadın da konuşmaya başladı. Önce:

  "Sen kimsin?" diye sordu. Hz. Ebu Bekr:

  "Muhacirlerden biriyim!" dedi.

  "Hangi muhacirlerdensin?"

  "Kureyş’ten."

  "Kureyş’ten kimlerdensin?"

  "Oo! Sen çok soru sordun! Ben Ebu Bekr’im."

  "Allah’ın cahiliyeden sonra bize lutfettiği bu güzel din üzerine ne kadar baki kalacağız?"

  "İmamlarınız müstakim (doğru yolda) oldugu müddetçe bakisiniz.

  "İmamlar ne demek?"

  "Kavmindeki reisler ve eşraflar var ya, halka emrederler halk da onlara itaat eder?"

  "Evet!"

  "İşte onlar imamlardır."
  Buhari, Menakıbu’l-Ensar 26.

  Hz. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Münafığa "efendi" demeyin. Zira eğer o, seyyid olursa Allah’ı kızdırırsınız."
  Ebu Davud, Edeb 83, (4977).

  Ümmü Habibe radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Ademoğlu’nun, emr-i bi’l-ma’ruf veya nehy-i ani’l-münker veya Allah Teala hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir."
  Tirmizi, Zühd 63, (2414).

  İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Allah Teala hazretleri, insanlardan, sığırların dilleriyle toplamaları gibi, dilleriyle toplayan belagat sahiplerine buşzeder."
  Tirmizi, Edeb 82, (2857).

  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!"
  Ebu Davud, Edeb 94, (5006).

  İbnu Mesûd radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Kelamda ileri gidenler helak oldular. Kelamda ileri gidenler helak oldular!.Kelamda ileri gidenler helak oldular!"
  Müslim, İlm 7 (2670); Ebu Davud, Sünnet 6, (4609).

  İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Meşrık cihetinden iki adam geldi ve bir hitabede bulundular. Onların beyanlarındaki güzellik herkesin hoşuna gitti. Bunun üzerine Resûlullah aleyhissalatu vesselam:

  "Beyanda mutlaka bir sihir var!" buyurdular."
  Buhari, Tıbb 51; Muvatta, Kelam 7, (2, 986); Ebu Davud, Edeb 94, (5007); Tirmizi, Birr 81, (2029).

  Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum."
  Ebu Davud, Edeb 7, (4800).

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Sana günah olarak, husümeti devam ettirmen yeterlidir (çünkü bu, gıybete kapı açar)."
  Tirmizi, Birr 58, (1995).

  Hz. Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Sizden kimse: "Ramazanın tamamında (namaza) kalktım, tamamında orucumu tuttum" demesin."

  (Hadisi Ebu Bekre’den rivayet eden Hasan Basri der ki "Bilemiyorum, Aleyhissalatu vesselam bu sözüyle kişinin nefsini tezkiye etmiş olmasını mı mekruh addetti veya "uyumak da lazım yatmak da" mı de(mek iste)di?"
  Ebu Davud, Savm 47, (2415); Nesai, Sıyam 6, (4, 130).

  Sehl İbnu Hanif radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Sakın biriniz: "Nefsim pis oldu!" demesin, aksine: "Nefsim kötü oldu" desin."
  Buhari, Edeb 100; Müslim, Elfaz 17, (2251); Ebu Davud, Edeb 84, (4978).

  İmam Malik’e Yahya İbnu Saidden ulaştığına göre "Hz. İsa yolda bir domuza rastlar. Ona: "Selametle yoldan çekil!" der. Yanında bulunanlar: "Bunu şu domuz için mi söylüyorsun?" diye sorarlar. (O ise domuz kelimesini diliyle telafuz etmekten çekindiğini ifade eder ve

  "Ben, dilimin, çirkin şeyi söylemeye alışmasından korkuyorum!" cevabını verir."
  Muvatta, Kelam 4, (2, 985).

  Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam bir adamdan kendisine menfi bir söz ulaştığı vakit: "Falan niye böyle söylemiş?" demezdi. Fakat: "İnsanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar?" derdi."
  Ebu Davud, Edeb 6, (4788).

  İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam huyurdular ki:

  "Allah’ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira, Allah’ın zikri dışında çok kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların Allah’a en uzak olanı kalbi katı olanlardır."
  Tirmizi, Zühd 62, (2413).

  Ebu Malik el-Eş’ari radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ümmetimde dört şey vardır, cahiliye işlerindendir, bunları terketmeyeceklerdir:

  -Haseble iftihar

  -Nesebi sebebiyle insanlara ta’n,

  -Yıldızlardan yağmur bekleme,

  -(Ölenin ardından) matem!"

  Resûlullah sözlerine şöyle devam etti: "Matemci kadın, şayet tevbe etmeden ölecek olursa, Kıyamet günü üzerinde katrandan bir elbise, uyuzlu bir gömlek olduğu halde (kabrinden) kaldırılır."
  Müslim, Cenaiz 9, (934).

  Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Bir adam, Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın huzuruna girmek için izin istemişti. Aleyhissalatu vesselam: "Bu aşiretin kardeşi ne kötü!" buyurdu. Ama adam girince ona iyi davrandı, yumuşak sözle hitap etti. Adam gidince:

  "Ey Allah’ın Resulü! Adamın sesini işitince şöyle şöyle söyledin. Sonra yüzüne karşı mültefit oldun, iyi davrandın" dedim. Şu cevabı verdi:

  "Ey Aişe! Beni ne zaman kaba buldun? Kıyamet günü, Allah Teala hazretlerinin yanında mevkice insanların en kötüsü, kabalığından korkarak halkın kendini terkettiği kimsedir."
  Buhari, Edeb 38, 48; Müslim, Birr 73, (2591); Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 4; (2, 903, 904); Ebu Davud, Edeb 6, (4791, 4792, 4793); Tirmizi, Birr 59, (1997).

  Adiyy İbnu Hatim radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın yanında bir adam bir hitabede bulundu ve dedi ki: "Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse doğru yolu bulmuş, kim de o ikisine isyan ederse doğru yoldan sapmıştır."

  Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Sen ne kötü hatipsin. Şöyle söyle: "…Kim Allah ve Resülüne isyan ederse…" buyurdular."
  Müslim, Cum’a 48, (810); Ebu Davud, Edeb, 85, (4981), Salat 229, (1099); Nesai, Nikah 40, (6, 90).

  Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah’ın istediği ve falanın istediği" demeyin, lakin şöyle deyin: "Allah’ın istediği, sonra da falanın istediği."
  Ebu Davud, Edeb 84, (4980).

  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Bir kimsenin "İnsanlar helak oldu!" dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten çok helak olandır."
  Müslim, Birr 139, (2623); Muvatta, Kelam 2, (2, 989); Ebu Davud; Edeb 85, (4983).

  Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işledigi kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama, sabah olunca o: "Ey falan, hu gece ben şu şu işleri yaptım!" der. Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah’ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir."
  Buhari, Edeb 60; Müslim, Zühd 52, (2990).

  Avf İbn Malik radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Halka kıssa (mevize, nasihat) anlatma işini emir veya (emirin tayin edeceği) memur veya tekebbür sahibi yapar."
  Ebu Davud, İlm 13, (3665).


  Paylaş
  Dilin afetleri ile ilgili hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dinimizde fazla olan her türlü nimetin gereksiz yere kullanılmasını israf olarak görmektedir. Bunlardan bir tanesi de fazla konuşmaktadır. Her şeyden hesaba çekilecek olan insan gereksiz yere konuştuklarından da hesaba çekilecektir. 3. 3
  Dilin afetleri hakkında hadisler

  Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır koşuşsun ya da sussun."

  Tirmizi, Kıyamet 51, (2502).

  ----------------------------------------

  Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam ölmüştü, diğer biri, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi: "Cennet mübarek olsun!" Resülullah aleyhissalâtu vesselâm sordu:

  "Nereden biliyorsun? Belki de o mâlâyâni konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti!"

  Tirmizi, Zühd 11, (2217).