Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kader ile İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kader ile İlgili Hadisler

  Reklam
  "Bir nefse takdir edilmiş şey mutlaka olur !"
  (Hz. Cabir r.a. Kütüb-i Sitte, 16. Cilt, Sf. 499)


  "Kul, hayır ve şerriyle, tatlı ve acısıyla kadere inanmadıkça imanın halavetini bulamaz."
  (Hz. Enes r.a. Kütüb-i Sitte, 2. Cilt sf. 133)  Paylaş
  Kader ile İlgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadere iman etmek imanın şartlarından biridir.Başımıza gelen iyi yada kötü olayların Allah tarafından geldiğini bilmekteyiz.Fakat bizlerin aklı ve iradesi bulunmaktadır.Bunları kullanmak gerekmektedir. 3. 3
  Kaderle ilgili hadisler

  İman esasları zikredilirken Cebrail hadisinde Rasulullah (sav) iman nedir diye sorulduğunda onu iman esaslarından bir esas olarak addetmiş ve şöyle buyurmuştur:
  “...Bir de kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir.”
  Buhari, Müslim

 4. 4
  kaderle ilgili hadisler

  4795 - Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Kul, hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça, kendine (hayır ve şerden) isabet edecek şeyi atlatamayacağını, (hayır ve şerden) kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz."
  Tirmizi, Kader 10, 2145.

  4796 - Ubâde İbnu's-Sâmit radıyallahu anh oğluna ölümü sırasında demiştir ki: "Oğulcuğum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını, kaçırdıklarını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imannın hakikatının tadını asla bulamazsın. Zira ben, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle söylediğini işittim:

  "Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve: "Kıyamete kadar olacak şeylerin miktarlarını yaz!" dedi."

  "Oğulcuğum, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan şunu da işittim:

  "Kim bu inanç dışında olarak ölürse benden değildir."
  Ebu Davud, Sünnet 17, (4700); Tirmizi, Kader 17, (2156).kader ile ilgili hadisler