Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Yardımsever Olmak İle İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yardımsever Olmak İle İlgili Hadisler

  Reklam
  Peygamberimizin Yardımseverlik Üzerine Hadisleri


  “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71–72).

  - “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.” (Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)

  - “Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)


  Paylaş
  Yardımsever Olmak İle İlgili Hadisler Mumine Forum