Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse

  Reklam
  "Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse

  1515. Ebû Mûsâ radıyallahu anh şöyle dedi:
  - Ey Allah'ın Resûlü! Hangi müslüman en üstündür? diye sordum.
  - "Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse" cevabını verdi.
  Buhârî, Îmân 4, 5, Rikak 26; Müslim, Îmân 64, 65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirimizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, 11
  Açıklamalar
  Güzel ahlâklı ve faziletli müslümanı Peygamber Efendimiz, diliyle ve eliyle öteki müslümanlara zarar vermeyen kişi diye tarif etmiştir. Bu, işin başlangıç noktasını göstermektir. Müslüman elbette başkalarına faydalı olmaya çalışacaktır. Ama her zaman herkesin faydalı olma, iyilik yapma imkânı olmayabilir. İyiliğin yapılamadığı yerde kötülük yapmamak, zarar vermemek, müslümanları kendisinden kuşkulandırmamak, zararsız bir kimse olmak da bir fazilettir. Aslında hadisimiz, zaman zaman iyilik ve hayr işlese bile, dilinden ve elinden yani diliyle ya da eliyle vereceği zarardan müslümanların emin olamadıkları kimse, olgun ve faziletli bir müslüman olamaz anlamını ifade etmektedir.
  Diğer müslümanlara güven veren emin kişi olmak, olgun müslüman olmak demektir. Bunun yolu, dili ve eliyle onlara zarar vermemektir. Hadisimizde önce dilin zikredilmiş olması dikkat çekicidir. Çünkü el ile zarar vermek her zaman ve herkes için kolay olmayabilir. Fakat dil ile sözlü olarak öteki müslümanlara zarar vermek hem daha kolay hem de daha yaygındır. Bu sebeple öncelikle dil ile zarar vermemek üzerinde durulmuştur. Atalarımız da "dil yarasının onulmazlığı"nı bildirirken bu önceliğe dikkat çekmişlerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz bir başka hadislerinde, "Dilini tutan kurtuldu" buyurmuştur (Tirmizî, Kıyâmet 50, Dârimî, Rikak 5).
  Hadisimizin faziletli müslüman tarifi, aslında içtimâî ve iktisâdî (sosyo-ekonomik) durumu ne olursa olsun, her müslümanın iyi olabilmesi için, dilinden ve elinden müslümanları emin kılmak gibi her zaman geçerli bir yolun bulunduğunu ortaya koymaktadır.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. İyi müslüman, diğer müslümanların dilinden ve elinden emin oldukları kişidir.
  2. İyilik ve fazilet başkalarına zarar vermemekle ölçülür.
  3. Müslümanlar arası güven ve emniyet, huzurlu bir toplum hayatının temel şartıdır.
  1516.Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu arasındaki
  (üreme) organını koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm.
  "

  Buhârî, Rikak 23. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 61
  Açıklamalar
  Nevevî merhumun, Müslim'in rivayet etmiş olduğuna işaret etmesine rağmen Müslim'in Sahih'inde geçmeyen bu hadis, dili korumanın âhirete bakan tarafını gözlerimiz önüne sermektedir.
  İnsan hayatını büyük ölçüde etkileyen iki organ demek olan ağız ve tenâsül uzvunun, kendilerine has meşrû sınırlar içinde tutulmaları son derece önemlidir. Efendimiz bu önemi bu hadîs-i şerîflerinde pek çarpıcı bir üslûp ile belirtmişlerdir. Bu iki organı haramlardan koruyacağına söz verebilen herkesin cennete gireceğini, "Ben de ona cennet sözü veririm" beyanıyla, bir peygamber va'di ve sözü olarak bildirmiştir. Bu demektir ki, mü'minleri, cennetten mahrum bırakan uzuvların başında bu iki organ gelmektedir. Durum bu olunca her iki organa da sahip çıkmanın gereği ve önemi kendiliğinden belirmektedir. Eskilerin isabetle işaret ettiği gibi, "eline, diline, beline sahip olmak" hem dünyada hem de âhirette rahat etmek demektir.
  Sevgili Peygamberimiz'in cenneti garanti edeceğini açıkca bildirmesi, bu iki organı korumanın imkânsız değil ama bir hayli zor olduğunu da imâ etmektedir. Cenneti veya cennette derecesinin yükselmesini isteyen herkesin bu zor işi başarmaya gayret etmesi gerekmektedir. Biraz sonra gelecek 1522 numaralı hadis bu hususta Allah'ın yardımını ve korumasını istemenin lüzumunu belirtmektedir.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Dilini ve üreme organını meşru olmayan işlerden korumasını başarabilen kimseler cennete girmeyi hakederler.
  2. Bu iki organına sahip çıkabilenlere Peygamber Efendimiz açıkça cennet sözü vermiştir.
  Riyazüs Salihin


  Paylaş
  Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Diline sahip olmayan kişiler gıybet yapmış sayılmaktadır ve kul hakkına girmiş sayıldıklarından ahirette ya da dünyada helalleşmedikçe cennete girmeleri mümkün değildir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Yazıları paylaşabilir /wattpadde yazabilir miyim ? Kaynak belirticem inşallah 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Müslüman elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kimselerdir kompozisyon 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Kısaca anlatsana ya iki saat uraşizmüslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir,  müslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir açıklaması,  elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir,  müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir hadisinin anlamı,  müslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir ne demek,  müslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir anlamı,  müslüman müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir açıklaması