Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Yalan konuşmak, nifak alâmetidir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yalan konuşmak, nifak alâmetidir

  Reklam




  Yalan konuşmak, nifak alâmetidir

  1546. Abdullah İbni Amr İbni'l-Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terkedinceye kadar o kişide münâfıklıktan bir sıfat bulunmuş olur:
  Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihanet eder.
  Konuştuğunda yalan söyler.
  Söz verince sözünden döner.
  Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar."
  Buhârî, Îmân 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, Îmân 106. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 14; Nesâî, Îmân 20
  Açıklamalar
  691 numara ile geçmiş, 1582 numara ile tekrar gelecek olan hadisimiz, yalan konuşmanın, temelde nifaka dayandığını belirlemesi dolayısıyla burada tekrar edilmiş bulunuyor.
  Nifak, inançta iki yüzlülüktür. Yani içinden inanmadığı halde inanıyormuş gibi davranmak demektir. Böylesi bir inanç sahtekârlığının dışa vurumunun dört yolu hadisimizde teşhis edilmektedir. Bu dört huyun hepsinin birden bir kişide bulunması o kişinin tereddütsüz ve katıksız bir münâfık olduğunu göstermektedir. Bu dört huydan herhangi birinin kendisinde bulunduğu kişi, o huyu terkedinceye kadar, münâfıklıktan bir alâmet taşımaya devam eder. Kişinin münãfıklığını gösteren işaretlerden biri de yalancılıktır.
  Yalan konuşmayı, yalan dolanla iş çevirmeyi beceri ve başarı sayanlar, bu hadîs-i şerîf'in taşıdığı tehdit unsurunu iyice düşünmelidirler. Tabiî münâfığın, kâfirden daha beter bir durumda olduğunu unutmadan bu değerlendirmeyi yapmalıdırlar.
  Hadisimiz, bir bakıma yalanın haram kılınmasının gerekçesini de gözlerimiz önüne sermektedir. Çünkü insanı münâfık durumuna düşüren bir huy elbette müslümana yakışmaz. Müslümanın ondan uzak kalması gerekir.
  Bizi bizden daha çok düşünen Rabbimiz'in yalan konusunda koyduğu yasağı dikkate alıp ona göre doğru sözlü, dürüst bir müslüman olarak yaşamaya bakmak bizlere düşen en önemli görev olmaktadır. İzzet, şeref ve mutluluk her konuda olduğu gibi bu mevzuda da yüce dinimizin koyduğu sınırlara bağlı kalmakla sağlanabilir.
  Emânete ihânet, sözünde durmamak, düşmanlıkta aşırı gidip haksızlık etmek gibi hadisimizde zikredilen diğer nifak alâmetleri kendilerine ait yerlerde açıklanmıştır. Onlardan da uzak kalmak gereklidir. Bunların her birinin ne kadar büyük kusurlar olduğu ve onlardan uzak kalmanın ne kadar gerekli bulunduğu günümüzde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Kendi iç güvenini büyük ölçüde kaybetmiş bir toplumun fertleri olarak, bu hadisi herhalde en iyi biz anlamaktayız. "Temiz toplum" bu ahlâkî ve yaygın kusurlardan kurtulmadan nasıl oluşturulabilir ki?
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Yalan konuşmak, nifak alâmetidir.
  2. Nifak inançta sahtekârlık demektir.
  3. Dili yalandan korumak, kalbi nifaktan arındırmış olmakla mümkündür.
  4. Münâfık, kâfirden de daha kötü durumdadır.
  5. Müslümanlar hadiste sayılan bu dört kötü huydan mutlaka kaçınmalıdırlar.
  Riyazüs Salihin


  Paylaş
  Yalan konuşmak, nifak alâmetidir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Yalan konuşmak, nifak alâmetidir



yalan konuşmak,  yalan konuşmak ile ilgili hadisler,  konustugunda yalan söylemek hangi kötü sifatin alametidir,  yalan konusmak,  nifak türkçe konuşmalı,  yalan konuşmanln günahlarıı