Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Meleklerin hızı hakkında bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Meleklerin hızı hakkında bilgi

  Reklam
  Melekler 50 bin yıllık mesafeyi ne zamana kadar bitirirler?

  Mearic Suresinin 4. ayetinde meleğin hızı açıklanmıştır. Miktarı 50.000 yıl olan mesafeye bir günde gidileceği izah edilmiştir.


  Paylaş
  Meleklerin hızı hakkında bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Meleklerin hızlı hareket etmesi

  MEÂRİC, Mirâc gibi veya aynı anlamda mim harfinin kesresi ile "minber" kalıbında "mi'rec" veya mimin üstünü ile "menhec" kalıbında "ma'rec" kelimelerinin çoğuludur. "Uruc" ve "Suud", yani aşağıdan yukarıya çıkma aletleri, merdivenler ve asansörler, yahut çıkılacak dereceler, mertebeler, yükseklikler demektir. "Zi'l-meâric" de bunların sahibi demek olur. Tefsirciler "Meâric" kelimesinin tefsirini yaparken başlıca dört yorum getirmişlerdir.
  BİRİNCİSİ, İbnü Abbas'tan rivayet edildiği üzere "gökler, yüksek dereceler" demektir ki, melekler bunlarda gökten göğe yükselirler.
  Bazıları da bunlar için gök demeden, "meleklerin emir ve yasaklarla çıktıkları asansörler ve derecelerdir" demişlerdir.
  İKİNCİSİ, Katâde'nin rivayetine göre, faziletler, nimetler ve yücelikler, yani yükseklikler ve yüksek yüksek lütuflar ve nimetlerdir. Çünkü Allah'ın lütuf ve nimetlerinin birçok dereceleri vardır. Bunlar insanlara çeşitli mertebelerde ulaşırlar.
  ÜÇÜNCÜSÜ, Cennette Allah'ın, dostlarına ihsan ettiği derecelerdir, denilmiştir.
  DÖRDÜNCÜSÜ, manevî ve ruhî mertebelerdir.
  İbnü Abbas'tan rivayet olunduğu üzere maddî ve manevî bütün varlık mertebelerini kapsayan dereceler demek olup meleklerin ve ruhların çıkıp indiği cismanî, ruhanî âlemlerin, tabaka tabaka bütün mertebe ve derecelerini, zi'l-meâric (dereceler sahibi) sıfatı da yüce Allah'ın bunların hepsinin sahip ve maliki ve hepsinin döneceği ve en son varacağı yer olmak sıfatıyle hepsinden yüksek olan yücelik ve ululuğunu ifade eder ki, bu mânâ Zi'l-Arş (Arş'ın sahibi) vasfı gibidir.
  Bana bu görüşlerden İbni Abbas’ın görüşü daha doğru gelmektedir. Ayette meleklerin buraya 50.000 yıllık mesafe olmasına karşın, bu mesafeyi 24 saatlik bir günde kat ederek yükselip kaçtığı veya izole olduğundan bahsedilmektedir. Başka ayetlerden buranın sema yani gökte olduğu anlaşılmaktadır. Aruc kelimesi yerçekiminden kurtulmayı ifade ettiğine göre semada 50.000 yıl süren uruc galaksimizin merkezinden kenarına kadar olan mesafenin ışık hızı ile alınması olmalıdır. Çünkü Samanyolu galaksisinin çapı 100.000 ışık yılı, yarıçapı 50.000 ışık yılıdır. Mearic denen yer ise galaksinin dışında kalan, çekim gücünün olmadığı, zamanın genişlediği yer olmalıdır. Ebu Said el-Hudri'den rivayet olunan bir hadiste, "O gün mümine hafifletilir. Hatta ona dünyada kıldığı bir tarz namazdan daha hafif olur." Buyrulması kişinin çekim kuvvetinden kurtulması olarak da anlaşılabilir.Meleklerın özellikleri hızı