Din Ve İman Bölümü ve İnançsızlara Cevaplar Forumundan Inkar Edenler Acizlikler Konusunda Allah'a Teslim Olmuşlardır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Inkar Edenler Acizlikler Konusunda Allah'a Teslim Olmuşlardır

  Reklam
  Inkar Edenler Acizlikler Konusunda Allah'a Teslim Olmuşlardır  Allah’ın dinini tebliğ eden Peygamberlere gönülden teslim olup iman eden Müslümanların yanında bir de isyan eden, Peygamberle mücadele eden ve Allah’ın dinine saldıran inkar edenler vardır Allah’ın kendilerine sunduğu sayısız nimeti görmezlikten gelip nankörlük eden ve dünyadaki imtihanın şuuruna varamayan bu insanların bazıları hayatlarını Müslümanlarla mücadeleye adarlar Adeta şeytanın kölesi olmuşlardır İslam ahlakının hakim olmaması için şuursuzca çabalarlar Bu çabalarının kendilerine hem dünyada hem ahirette zararı dokunacağını kavrayamazlar Kendi akıllarınca (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’a teslim olmadıklarını ve isyan ettiklerini zannederler Oysa acizlikler konusunda Allah’a teslim olmuş şekilde yaşamak zorundadırlar Bu konuda isyan edecek güçleri yoktur Örneğin Hz Musa döneminde Mısır’a hakim olan Firavun Allah’ın verdiği yemeği yemek zorundadır Yememeyi tercih edemez Allah’ın rahmetiyle çok büyük bir hazinenin sahibi olan Karun’da uyku uyumamayı isteyemez çünkü Allah’ın yarattığı bu acizliğe teslim olmak zorundadır Firavun, Karun ve şımarıp azan diğer inkar edenler kirlenmemeyi, hastalanmamayı ya da yaşlanmamayı tercih edemezler Allah’ın yarattığı bedende Allah’ın kaderinde belirlediği kadarını yaşayarak ölmeye mahkumdurlar

  Allah dünyada inkar edenlere ahiretteki azaplarını daha da arttırmak için süre tanır Kendilerinin Allah’a teslim olmadıklarını zanneden inkar edenlerin ahirette alacağı karşılık sonsuz azap olacaktır

  Allah’ın ‘O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar, Biz onlara, ancak günahları daha da artsın, diye süre vermekteyiz Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır’ (Al-i İmran Suresi, 178) ayetinde bildirdiği gibi inkar edenlere tanınan süre ancak onların azaba dahada yaklaşmasına vesile olmaktadır  Harun Yahya  Paylaş
  Inkar Edenler Acizlikler Konusunda Allah'a Teslim Olmuşlardır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Inkar Edenler Acizlikler Konusunda Allah'a Teslim Olmuşlardır

  Allah razı olsun.