İslam Dini ve İman Bölümü ve İslam Dini Forumundan İslamın 5 Şartı Ve Anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamın 5 Şartı Ve Anlamları

  Reklam
  İslamın 5 Şartı Ve Anlamları

  Şehadet Etmek
  Allah'tan başka ilah olmadığına, HzMuhammed'in O'nun resulü olduğuna şehadet etmek Bu şehadet islamın anahtarı ve üzerinde kurulduğu temeldir
  “La İlahe İllalah”ın manası şudur: bir tek Allah'tan başka gerçekten ibadete layık hiç bir ilah yoktur O, hak ilahtır O'ndan başka bütün ilahlar batıldır
  “İlah”ın manası ise kendisine ibadet edilen demektir
  HzMuhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etmek ise; getirdiği haberleri tasdik etmek, emrettiği şeyi yapmak, yasakladığı şeyden kaçınmaktır Allah'a onun şeriat kıldığı dışında hiçbir şekilde ibadet edilmez

  Namaz Kılmak
  Gece ve gündüz bir günlük süre içinde beş vakit namazı kılmaktır Allah'ın, verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu esnada kulun Rabbi ile arasında bir bağ kurarak yalvarıp dua etmesi ve müslüman kişiyi kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyması için farz kıldığı bir ibadettir
  Dinin güzel, imanın sağlam olması, Allah'ın yakın ve uzak mükafatlarına kavuşmak namazın kılınmasına bağlıdır Kul bu dünyada ve ahirette kendisini mutlu edecek ruhi ve bedeni rahatı namaz kılmakla elde edebilir

  Zekat Vermek
  Zekat, üzerine vacip olan herkesin, her sene fakir yahut muhtaçlardan onu almak durumunda olan insanlara veya zekat toplayıcısı memurlara vermesi gereken sadakadır Zekat fakirlere vacip değildir Dinlerinin tam olması, ahlak ve davranışlarının düzelmesi, bütün faydalı işlerin yapılması sadece zenginlere vaciptir Bununla birlikte Allah'ın kendilerine verdiği mal ve rızık yanında zekat olarak verilen miktar çok düşüktür

  Oruç Tutmak
  Hicri ayların dokuzuncusu olan mubarek Ramazan ayında bütün müslümanların fecrin başlamasından güneş batıncaya kadar gündüz vakti yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek oruç tutmalarıdır Buna karşılık Allah onların dinlerini kemale erdirir, imanlarını arttırır, günahlarını bağışlar, derecelerini yükseltir Bunlara ilave olarak orucun hikmetinden dolayı bu dünyada ve ahirette kullarına bir çok ikramlarda bulunur

  Hac Yapmak
  İslam şeriatında belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah'a özel bir ibadeti yapmak kasdıyla Mekke'deki Beytullah (Kabe)’a gitmektir Allah'u Teala güç yetirebilene ömründe bir kere bu ibadeti yapmasını farz kılmıştır Hacda dünyanın her yerinden gelen müslümanlar yeryüzünün en hayırlı beldesinde toplanarak ve yönetici yönetilen, zengin fakir, beyaz siyah farkı olmaksızın tek bir elbiseye bürünerek tek olan Allah'a ibadet ederler Bu ibadetin en önemli bölümü Arafat'ta vakfeye durmak, (Müslümanların kıblesi) Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa’y yapmaktır Hacda sayılmayacak kadar çok dini ve dünyevi faydalar vardır


  Paylaş
  İslamın 5 Şartı Ve Anlamları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  paylaşım için saolasınız

  ALLAH razı olsun

  RABBİM hakkıyla İSLAM ' ın şartlarını yerine getimeyi nasib eylesin inşaALLAH

  dualarınızla
 3. 3
  İslamın beş şartı kısaca

  Kelime-i sahadet getirmek - Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammedun Rasulullah
  Namaz kilmak
  Oruc tutmak
  Zekat vermek
  Hacca gitmekimanın 5 şartı nedir,  islamın 5 şartı,  islamiyetin 5 şartı,  islamın 7 şartı,  islamın 5 şartı nelerdir,  islamın 5 şartı nedir,  islamın 5 temel şartı