Mü'mine ve Tarih ve İslam Tarihi Forumundan Hz. Ademin Kaç çocuğu Olmuştur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Ademin Kaç çocuğu Olmuştur?

  Reklam
  Değerli kardeşimiz;
  Hz. Havva'nın Hz. Adem (as)'den erkek ve kız olmak üzere yirmi batında, kırk çocuğu oldu. Başka bir rivayette Hz. Havva, Hz. Adem (as)'den yüz yirmi (120) batın çocuk doğurdu.1
  Âdem Aleyhisselâm; Nevz dağında, oğulları ve oğullarının oğulları, kırk bine doluncaya kadar yaşadı.2
  Dipnotlar:

  1. Bunlar için bk. et-Taberi, Tefsir, VI, 186 v.d.; Tarih, 1/1,189 v.d.; es-Salebi, Arais, s. 26 v.d.; et-Tus Tefsir, III, 491 v.d.; et-Tabresi, Tefsir, II, 182 v.d.; ez-Zemahşeri, Tefsir 1,623 v.d.; îbnu'İ-Arabi, Te sir, II, 586 v.d.; ibnu'l-Cevzi, Tefsir, II 331 v.d.; İbn Kesir, Tefsir, II 541 v.d.; el-Kasİmi, Tefsir, 1942; Reşid Rıza, Tefsir, VI, 340 v.d.; el-Mes'udi, Mürucü'z-Zehebf 1, 35 v.d.; İbnu'1-esir, el-Kâmil, 44-45; ibn Kesir, el-Bidaye I, 92 v.d.; Ali İbn Bali, Bedaiu'z-Zühur, s. 47 v.d.; Diyarbekri, Tarih, 59 v.d.; Abdulvehhab en-Neccar, Kasasu'l-Enbiya, s. 22-23.
  2. İbn.Sa'd-Tabakat c.1,s.38-39; Taberî-Tarih c.1,s.84; Mes'üdî-Murûcuzzeheb c.1,s.38; Peygamberler Tarihi, Asım Köksal; İslami Kaynaklara Göre Peygamberler, Abdullah Aydemir
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hz. Ademin Kaç çocuğu Olmuştur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu konuda çeşitli rivayetler olmaktadır.Fakat genellikle bebeklerin ikiz oldukları rivayet edilmektedir.Genellikle ilk etapta 40 çocuğu olduğu ve zaman içinde çocukların çoğalarak 40.000 e ulaştıkları rivayet edilmektedir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Hz. Ademin kac evladı vardir? isimleri nelerdir 4. 4
  Hz ademin kaç çocuğu vardır?

  kesin bir bilgi aslında yoktur ama tarih kitabında bu konuda şu üç görüşü söyleniyor ....
  120 çocuk, kız erkek karışık ) 40 erkek ve kız ) 25 erkek ve 4 kız