İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Bir evde hem kadın hem erkek kurban kesmeli midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir evde hem kadın hem erkek kurban kesmeli midir?

  Reklam
  Bir evde hem kadın hem erkek kurban kesmeli midir?

  Soru

  Bir evde hem kadın hem erkek kurban kesmeli midir?

  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;
  Allahu azimüşşan Kevser suresinde: "Rabbin için namaz kıl kurban kes." buyurmuştur. Peygamberimiz de bu ayetten sonra yaşadığı her bayramda önce bayram namazı kılmış, sonrada kurbanını kesmiştir. Hiç bir bayramda kurbanını ihmal etmemiş, hem de birden fazla kurban kesmiştir.
  Ayrıca durumu müsait olup da kurban kesmeyen zenginleri korkutucu bir uslupla da ikaz ederek buyurmuş ki: "Ekonomik durumunda genişlik olupta gücü yettiği halde kurbanını kesmeyen zengin, namazgahımıza yaklaşmasın."
  Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kurban öyle bazılarının ma ettiği gibi, mühimsenmeyecek sıradan bir adet olsaydı, yerine getirmeyen zenginlerin namazgahtan uzak kalmaları gereken kimseler olduğu ilan edilmeyecekti. Demek ki kurbanı ihmal eden zengin, cemaatten uzak kalması istenecek kadaryanlışın içinde olan kimsedir.
  Bundan dolayıdır ki, Hanefi müçtehidlerinin çoğunluğu, kurbanın, durumu müsait olan zenginlere vacip olduğunu ifade etmişlerdir. Şafiler ise (onlarda vacip kavramı olmadığından) sünnet olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Ama her iki taraf da kurbanın yerine getirilmesi gerekli mali bir ibadet olduğunda ittifak etmişlerdir.
  Yani ister vacip, ister sünnet olsun kurban, gücü yetenlerin ihmal edemeyecekleri mali ibadetlerimizden biri olduğunda görüş birliği söz konusudur. Vacip de olsa, kuvvetli sünnet de olsa yerine getirilmelidir. Çünkü sosyal bir yardımlaşma ve kucaklaşma vardır kurbanda.
  Bence burada üzerinde durulması gereken mühim bir nokta, kurbanla mükellef kılan zenginliğin miktarının tesbiti nokyası olması gerektir.
  Ne kadar zenginlik kurban mükellfiyeti getirmektedir. sahibine? Esas mesele burdadır.
  Biz burada geçmiş tespitlere bağlı kalarak diyoruz ki: zekatta ki gibi kurbanda da nisap, yani zenginlik ölçüsü, seksen gıramı geçen altını satın alacak paradır. Sabit geliriyle normal ihtiyaçlarını devamlı karşılayan kimseni boşta bekleyen bir buçuk milyar civarında parası varsa, kendini kurban kesmekle mükellef bilse yanlış düşünmüş olmaz. Şahsına ait kubanını keserek ihtilaftan kurtulmuş, bu mutluluğu yaşamış olur.
  Hanefi'de servet kiminse kurban borcu da onun olduğundan, aile içinde kimin şahsına ait parası varsa onun kurban kesmesi gerekir. Ancak diğer mezhepler de aile adına bir tek kurban kafi gelir, ayrı ayrı aile fertlerine kurban gerekmez.
  Fazla kurban kesmede zorlanan Hanefiler, çözüm olarak diğer mezheplerin bu kolaylık getiren görüşüyle amel ederek aile adına tek kurbanla da yetinebilir.
  Aslında kurban kesme konusunda sözü öyle fazlaca uzatmaya gerek yoktur. Efendimiz (sav) Hazretleri insanları kendi vicdanlarıyla baş başa bıraktığı meşhur hadisinde şöyle bir ölçü vererek buyurmuş ki: "Müftü sana fetva verse de sen bir de kalbine sor.
  Gerçekten de bilgi ile beslenmiş selim bir kalp te, doğru cevap veren müftünün sesi her zaman duyulur: Senin durumun iyidir, kurban kesmekle mükellefsin. Kurban masrafı seni zor durumda bırakmaz. Cimrilik etme, kurbanı kes.
  Ya da: Senin ihtiyaçların var. Kurbanla mükellef değilsin. Boşuna zorlama, sıkıntıya girme, diyebilir.
  Kimseye sorma gereği de duymadan kararını kendisi verebilir. Rabbimiz hepimize hayırlı kararkar verdirsin inşallah.
  Güncel Sorunlara Çözümler Ahmet Şahin
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Bir evde hem kadın hem erkek kurban kesmeli midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir evde hem kadın hem erkek kurban kesmeli midir? 3. 3
  "kurban kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın" hadisinden dolayı her Müslüman zengin kadın ve erkek kurban kesmelidir.kurban kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın