Hac ve İlgili Konular ve İslamda Umre Forumundan Umre mikatı hakkında bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Umre mikatı hakkında bilgi

  Reklam
  Umrenin Mîkatı

  Umrenin zamanî ve mekân? olmak üzere iki çeşit mîkatı vardır. Zamanı mîkatı, senenin tamamıdır. Yani senenin her gününde ve gecesinde umre için ihrama girilebilir. Yalnız hac ihramında bulunan kişinin umre için ihrama gir*mesi sahih olmaz. Kişi, hac menâsikini tamamladıktan sonra ihrama girebilir.

  Hanefî mezhebine göre arefe günü zevalden önce ve sonra umre için ih*rama girmek tahrimen mekruhtur. Kurban bayramının dört gününde de aynı durum söz konusudur.

  Umrenin mekânî mîkatına gelince bu, daha önce de açıklandığı gibi hac mîkatının aynısıdır. Yalnız ister yerlisi ister yabancısı olsun, Mekke'de bulu*nanların umre mîkatı, Hill'in en yakın bölgesidir. Yani Harem sınırları dışında*ki yerdir. Mekke'de bulunanlar için umrenin en faziletli mîkatı Ci'râne'dir. Ci'râ-ne, Mekke ile Tâif arasında bir yerdir.

  Hanefî mezhebine göre ise en faziletli umre mîkatı, Mekke'de bulunanlar için Ten'îm'dir.

  Mekke'de bulunan bir kişi Harem sınırları dışına çıkmadan içeride umre ihramına girerse ihrama girişi sahih olur. Ama umre mîkatına gitmediği için bir ceza kurbanı kesmesi gerekir. Tavaf ve sa'y yapmadan Harem dışına çıkıp mîkata giderek orada ihrama giren kişi ceza kurbanı kesmekten kurtulur.Çok sayıda umre yapmak menduptur. Ramazanda umre yapmak ise mü-ekked sünnettir. Abdullah b. Abbas'tan (r.a) rivayet edilen bir hadiste, rama*zan ayında yapılan bir umrenin hac kadar sevap kazandıracağı şöyle bildiril*mektedir: "Ramazanda yapılan bir umre bir hacca bedeldir." (Buharı, Umre, 4; Müslim, Hac, 221, 222; Ebû Davud, Menâsik, 79.)

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Umre mikatı hakkında bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Umre kişi ne zaman isterse yapmakta serbesttir. Hacdan önce yapılabilir fakat kalabalık olması nedeniyle pek tercih edilmez hacdan sonra bayramın dördüncü gününden itibaren ve senenin her günü istenilen her zaman yapılabilir.