Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Elif ba cüzüne çalışmak için camiye giden kız çocukları adetli iken ne yapacak? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Elif ba cüzüne çalışmak için camiye giden kız çocukları adetli iken ne yapacak?

  Reklam
  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;
  Hanefi ve Şafii alimlerine göre, cünüp olan bir kimsenin veya adet halindeyken bir bayanın Kur'an okuması, -bir yol olmadığı takdirde- camiye uğraması caiz değildir. Ancak Hanefi âlimlerinden bazılarına göre, adet halinde olan bir kadının durumu normal boy abdestine muhtaç olan bir cünüpten farklıdır. Ay hali bir iradeye bağlı değildir.

  Ayrıca, Kur'anı öğretme konusunu da farklı değelendirenler vardır. Bu âlimlere göre, adet halindeki bir bayanın Kur'an'ı, özellikle heceleyerek öğretmesinde veya bir ayetten daha az parçalar halinde okutmasında bir sakınca yoktur. (bk. İbn Abidin, I/172).

  Maliki mezhebine göre de, adet halinde olan bayan öğretmen veya öğrencinin –zarurete binaen- Kur'an okumasında bir sakınca yoktur. (bk. Cevahir el-İklil, s.32; eş-Şeyh ed-Derdir, eş-Şerhu'l-kebir, I/126-el-Mektebetu'ş-Şamile-; Halilil, Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, s.137).

  Şu kısa yaz devresinde Kur'an kurslarında öğretme ve öğrenme fırsatı bir zaruret olarak değerlendirilebilir.

  Bu zarurete dayanarak Maliki'nin kolaylık sağlayan görüşüyle amel edilmesine gerekçe vardır denilebilir. Yani, kurslarda Maliki görüşüyle amel edilerek okutma ve okumaya ara verilmemesi daha uygun olur diye düşünmek mümkündür. Kaldı ki, Hanefi ilmihallerde de özel halde olanlar, birer kelime atlayarak Kur'an okuyup öğretebilirler, diye bir çare de gösterilmektedir. Bundan da faydalanarak öğrenime ara vermemek mümkündür.

  Elbette bu çareyi zayıf bulanlar, kendi mezheplerinin görüşleriyle amel etmede ısrar edenler olabilir. Onlara yanlış yapıyorlar, denmez; Kur'an öğrenimine ara vermeye razı oluyorlar başka hak mezhebin kolaylık sağlayan görüşüyle amel etmeye razı olmuyorlar, demekle yetinilir, bir tartışmaya girme gereği duyulmaz. Duyulmamalıdır da.

  Netice olarak diyebiliriz ki, bu konuda zarurete binaen Malikî mezhebini ve onlar gibi düşünen diğer âlimleri taklit etmekte bir sakınca yoktur. Yeter ki, caminin temizliğine bir zarar gelmesin.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Elif ba cüzüne çalışmak için camiye giden kız çocukları adetli iken ne yapacak? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu konuda alimlerin görüş farklılıkları bulunmaktadır. Bazılarına göre kuranı kerimden herhangi bir şey okumak caiz değilken bazılarına göre ise öğrenme maksadıyla ayetin heceleyerek okunması ile gerçekleşebilir.adetliyken kuran kursuna gidilir mi,  adetliyken kuran kursuna gidilirmi,  adetli iken kuran kursuna gidilir mi,  adetliyken kuran dersi verilir mi,  adet iken kuran kursuna gidilir mi,  ay halinde camiye gidilirmi,  adetliyken camiye gidilirmi