Kısaca Sözlük ve Kelime Sözlük anlamı Forumundan Mecaz Anlam ve Gerçek Anlam Nedir? Örneklerle Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mecaz Anlam ve Gerçek Anlam Nedir? Örneklerle

  Reklam
  Gerçek anlam ve mecaz anlam arasındaki fark nedir? Örnekler verir misiniz.

  Dilimizdeki sözcükleri anlam derecelerine göre şu şekilde gruplandırmak mümkündür.

  1. Gerçek anlam
  a) Temel (ilk) anlam
  b) Yan anlam
  2. Mecaz anlam

  1. GERÇEK ANLAM

  a) Temel Anlam

  Sözcüğün ilk ve asıl anlamıdır. Yani sözcüğün en eski anlamıdır. Kavramlar ortaya çıktığında bu kavrama verilen ilk anlamdır. Kısaca, temel anlam bir sözcüğün sözlükteki birinci anlamıdır.

  ÖRNEKLER:

  1. “Şiddetli esen rüzgar bahçedeki kavak ağaçlarının dallarım kırdı.” cümlesinde “dal” sözcüğü “Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan herbiri” anlamında kullanıldığı için temel anlamdadır.

  2. “Araba yoldan kâh homurdanarak, kâh çukura düşerek ilerliyordu.” cümlesinde “yol” sözcüğü “geçilen yer” anlamında kullanıldığı için temel anlamdadır.

  3. “Kardeşim köydeki evimizi satmış.” cümlesindeki “satmak” sözcüğü “Bir değer karşılığında alıcıya vermek” anlamıyla cümlede temel anlamda kullanılmıştır.
  alıntı  Paylaş
  Mecaz Anlam ve Gerçek Anlam Nedir? Örneklerle Mumine Forum