Makale ve Şiirler ve Kişisel Gelişim Yazıları Forumundan Cığım Eki Nasıl Yazılır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cığım Eki Nasıl Yazılır

  Reklam
  Cığım ekinin yazılışı


  -cık,-cik,-cuk,-cük
  Bu ek Türkçenin çok işlek küçültme ve sevgi ekidir. Bu iki fonksiyon bazen bir arada, bazen da tek başına görünür: baba-cık, dudak-cık, kısa-cık, Mehmet-cik, göl-cük, tosun-cuk gibi.
  Bu ek bazı kelimelerde kendisinden önce gelen ünsüzü düşürür: ufa-cık (ufak-cık), küçü-cük (küçük-cük) gibi.
  Bu ek bazen da önüne bir vokal alır: bir-i-cik, az-ı-cık gibi.

  Bu ekin bir özel kullanılışı da -ca, -ce, -ça, -çe çekim ekinden sonra gelmesidir: usul-ca-cık, yavaş-ça-cık, ufa-cı-cık gibi.

  Bu ekin özellikle sevgi fonksiyonu çok işlek durumdadır. Bu fonksiyonuyla en çok iyelik eki getirilerek pek geniş ölçüde kullanılır: anne-ciğ-i-m, kardeş-ciğ-i-m, Ahmet-ciğ-i-m gibi.

  Paylaş
  Cığım Eki Nasıl Yazılır Mumine Forum

cigim eki nasil yazilir,  cığım ekinin yazılışı,  cığım eki nasıl yazılır