Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Afyon’da Kadın Mevlevi Şeyhleri Varmıydı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Afyon’da Kadın Mevlevi Şeyhleri Varmıydı?

  Reklam
  Afyon’da kadın Mevlevi şeyhleri tarihte olmuş bilgi verebilecek olan var mı bu konuda?

  Afyon, Mevleviliğin ikinci merkezi idi. Bu tekkelerde sayısını tam olarak bilmiyorum kadın mürit bulunurdu. Merhum Mehmet çelebinin kızı bu tekkenin şeyhi olmuştur. Erkeklerin giydiği gibi külah ve hırka giymiştir. Çelebinin büyük kızı olan güneş han çarşıya iner, tekkenin ihtiyaçlarını alır, erkek Mevlevi şeyhleri kadar saygı görürdü. Sonra, Mevlevi hanede, başında sarıklı sikke, sırtında hırka, ayini idare ederdi.  Paylaş
  Afyon’da Kadın Mevlevi Şeyhleri Varmıydı? Mumine Forum