Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Din anlayışındaki yorum farklılıklarının en önemli sebebi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Din anlayışındaki yorum farklılıklarının en önemli sebebi

  Reklam
  Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir maddeler halinde

  Dünyada yüz milyonlarca insan yaşamaktadır. İnsanların kişilik özellikleri, karakterleri, hayata bakışları, beklentileri, umutları, endişeleri birbirinden farklıdır. Örneğin bazı insanlar sorgulayıcı, meraklı ve araştırmacı iken bazıları böyle değildir. Birtakım kişiler uzlaşmacı bir yapıya sahipken bazı kimseler tepkisel ve şiddet yanlısı olabilmektedirler. Bir kısım insanlar akıl ve mantıklarını ön plana alırken bazılarının duyguları daha baskındır. Bu gibi farklılıklar insanların düşüncelerini, davranışlarını, olaylara bakışını etkilemektedir.

  İnsanların yaşadıkları tecrübeler ve aldıkları eğitim düşüncelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin bir insanın çocukluk dönemindeki düşünceleri ile olgunluk döneminde ve yaşlılıktaki görüşleri birbirinden farklı olabilmektedir. İnsanlar arasındaki bu gibi farklılıklar, dinin anlaşılması ve yorumlanmasında da farklılıklara neden olmaktadır. Dolayısıyla Müslümanlar bir Kur’an ayetini yada hadisi yorumlarken farklı görüşler, düşünceler ortaya koyabilmektedir.

  İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu nedenle de diğer insanlarla bir arada yaşar ve sosyal bir çevrede büyüyüp yetişir. Toplumla birey arasında sıkı bir etkileşim vardır. Dolayısıyla insan, içinde yetiştiği toplumdan etkilenir.

  Din anlayışındaki farklılıkların nedenleri Madde madde

  1. İnsan

  2. Örf Ve adetler

  3. Kültür
  Paylaş
  Din anlayışındaki yorum farklılıklarının en önemli sebebi Mumine Forum