Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Kur’an, evrende var olan ölçü ve düzeni nasıl açıklamaktadır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an, evrende var olan ölçü ve düzeni nasıl açıklamaktadır?

  Reklam
  Evrenin düzeni hakkında bilgi

  Allah’ın evreni yaratıp düzene koyduğu, Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, Güneş ve Ay’ı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir.” (En’am Suresi, 96. ayet)

  Yüce Allah, yağmuru bir ölçüye göre indirdiğini şöyle haber vermektedir: “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz...” (Zuhruf Suresi, 11. ayet)

  Allah, evreni kusursuz bir düzen ve denge üzerinde yaratmıştır. İnsanoğlu da evrendeki bu düzen ve ahengi bozacak davranışlardan kaçınmalıdır. Çünkü yeryüzündeki hayat Allah’ın yarattığı bu düzen ve denge sayesinde sürmektedir.  Paylaş
  Kur’an, evrende var olan ölçü ve düzeni nasıl açıklamaktadır? Mumine Forum