Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Kuranın İsimleri Ve Kısa Anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuranın İsimleri Ve Kısa Anlamları

  Reklam
  Kuranın İsimleri Ve Anlamları Kısaca

  Kuran-ı kerimin İsim ve anlamları maddeler halinde


  1- El-Kitab: Kur’an kendisine belirli ve bilinen kitap anlamında el-Kitab” ismini verir.

  2- El-Hüdâ: Yol göstermek, doğruya iletmek anlamındaki bu kelime, Kur’an-ı Kerim’in kendisi için en
  çok kullandığı isimlerden biridir. Kur’an, Bakara suresinin başında her iki ismi ile de anılmıştır: “Elif Lâm Mim. Kendisinde şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için bir hidayettir.

  3- El-Furkân: Bu kelime ayırmak anlamında bir mastardır. Kur’an, hak ile batılı, helâl ile haramı tam anlamıyla ayırmıştır. Kur’an’ın bu isimle anıldığı ayetlerden biri şöyledir: “Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren ne yücedir.”

  4- Ez-Zikr:
  Anmak ve hatırlamak anlamına gelen bu kelime, Allah’ı hatırlattığı için Kur’an’ın ismi olmuştur. Anmak; kalple, dille ve davranışla olur. Kur’an’ın bu isimle tanımlandığı ayetlerden biri şöyledir: “Hiç şüphesiz Zikr’i biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz"

  5- Et-Tenzil:
  Allah katından indirildiği için bu isim verilmiştir. Kur’an’ın bu yönünün vurgulandığı ayetlerden biri şöyledir: “Gerçekten o, âlemlerin Rabbinin indirmesidir.”

  6- El-Mev’ıza: Öğüt anlamına gelir. Kur’an, insanlık için en büyük öğüttür

  7- Şifâ: Kur’an, gönüllerin şifasıdır. Toplumun manevi açıdan huzura ermesini sağlayacak esaslar içerir.

  8- Rahmet:
  Kur’an, Allah’ın insanlığa olan merhametinin bir eseridir. Herkese şefkatle davranmayı öğütler. Şu ayette Kur’an’ın, hidayet kaynağı oluşunun yanı sıra, öğüt, şifa ve rahmet oluşuna da vurgu yapılmıştır: “Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi.

  9- En-Nûr: Kur’an bir aydınlıktır, insanların yolunu aydınlatır.

  10- El-Mübîn: O apaçık bir kitaptır. “Gerçekten size Allah’tan bir nûr, apaçık bir kitap geldi.”14 ayetiKur’an’ın bu iki özelliğini ortaya koymaktadır.

  11- El-Mübârek:
  Bereketli, kutsal, bereket kaynağı demektir. Kur’an’ın bu isimle anıldığı ayetlerden birişöyledir: “İşte bu da bizim indirdiğimiz bir Kitap. Mübarek ve kendinden önceki kitapları tasdik edicidir.”

  12- El-Büşrâ: Müjde anlamına gelen bu kelime de Kur’an’ı en iyi anlatan isimlerden biridir. “Gerçektenonu, Allah’ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve müminler için hidayet ve müjde verici olaraksenin kalbine indiren odur.”16 ayetinde Kur’an’ın bu yönüne işaret edilmiştir.

  13- El-Azîz:
  O, kıymetli ve yüce bir kitaptır. Şu ayette Kur’an’ın değeri el-Azîz ismiyle ifade edilmiştir:“Kitap kendilerine gelince, onlar, onu inkâr etmişlerdir; oysa o, değerli bir Kitap’tır.”

  14- El-Mecîd:
  Kur’an, şerefl i ve üstün bir kitaptır. Kur’an’ın bu isimle anıldığı ayetlerden biri şöyledir:“Hayır; o, şerefl i-üstün olan bir Kur’an’dır.”

  Kur’an-ı Kerim’e bunlardan başka ayrıca el-Hakîm, el-Burhan, el-Vahy, el-Beyân, Kelâmullah, Hablullahgibi isimler de verilmiştir.


  Kaynak:
  Bakara suresi 1-2. ayet.
  Furkan suresi 1. ayet.
  Hicr suresi 9. ayet.
  Şuarâ suresi 192. ayet.
  Yûnus suresi 57. ayet.  Paylaş
  Kuranın İsimleri Ve Kısa Anlamları Mumine Forum

kuranı kerimin isimleri ve anlamları,  kurani kerimin diger isimleri ve anlamlari,  kuranın isimleri ve anlamları