Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan İnsan Niçin Yaratılmıştır Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnsan Niçin Yaratılmıştır Kısaca

  Reklam
  Kuran'a Göre İnsan Niçin Yaratılmıştır

  Kuran'a göre insanın yaratılış amacı kısaca
  Kur’an’da insanın neden ve nasıl yaratıldığını ifade eden çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerde insanın topraktan, çamurdan, tek bir nefisten, sudan, meniden, alaktan (rahim duvarına asılı duran halinden) ve diğer birtakım evreler halinde yaratıldığından bahsedilir.

  Kur’an, insanın yaratılış gayesini de açıklar. İnsanın boş yere değil Allah’a kulluk etmek amacıyla yaratıldığını “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi 2. ) ayetinin ifadesiyle insan, dünya imtihanında ebedi yurt olan ahireti kazanmanın ya da orada kaybedenlerden olmanın mücadelesini vermektedir. Yani insan, ölümlü bir varlıktır. (Enbiyâ suresi 35. ayet.) Dönüş de yine Allah’adır.

  Kur’an’a göre insan, yeryüzünün halifesidir. Kur’an, insanın gerek maddi gerekse manevi olmak üzere bütün yönleriyle en güzel şekilde yaratıldığını söyler. (36 Tin suresi 4. ayet) Ayrıca şu ayet de Allah’ın insana verdiği değeri oraya koyar: “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (37 İsrâ suresi 70. ayet.)  Paylaş
  İnsan Niçin Yaratılmıştır Kısaca Mumine Forum

insan niçin yaratılmıştır,  insan niçin yaratılmıştır kisaca