Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan İbadet Kavramından Ne Anlıyorsunuz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İbadet Kavramından Ne Anlıyorsunuz

  Reklam
  İbadet Kavramından Ne Anlıyoruz Kısaca Bilgi

  Kur’an-ı Kerim’in temel konularından biri de ibadettir. İbadet; insanın Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek amacıyla yaptığı davranışlardır. İbadetlerde esas gaye Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Zira Allah, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet.) buyurarak insanların yaratılış gayesinin Allah’a kulluk olduğunu ifade etmiştir.

  Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette insanın yapmakla yükümlü olduğu davranış ve ibadetlerden bahsedilir. Bunların başında namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler gelir. Örneğin bir ayette şöyle buyrulur: “Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Nûr suresi, 56. ayet)

  Kur’an’da kurban, tövbe, zikir, dua, sadaka ve infak gibi ibadetler de konu edilir. Ayrıca Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan her olumlu davranış da ibadet sayılır ve teşvik edilir. Örneğin anne ve babaya iyi davranmak, kimsesizleri gözetmek, selamlaşmak, helal kazanç sağlamak için çalışmak, ilim öğrenmek ve görgü kurallarına uymak gibi güzel davranışlar İslam dininde ibadet olarak kabul edilir. İbadet sayılan bazı davranışlar Nisâ suresinin 36. ayetinde şöyle ifade edilmiştir: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”  Paylaş
  İbadet Kavramından Ne Anlıyorsunuz Mumine Forum