Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Aileden habersiz gizli nikah yaptırmanın hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Aileden habersiz gizli nikah yaptırmanın hükmü nedir?

  Reklam
  S-2) Ben dini nikahın kıyımı için ailenin haberinin olmasının şart olup olmadığını merak ediyorum. Günümüzde birçok genç çift, bu sorunun cevabını arıyor.

  C-2) Evvela, ne İslam hukukunda ne de hiçbir beşeri hukuk sisteminde hiçbir konuda iki akit yoktur. Dolayısıyla resmi nikah, dini nikah diye bir ikilem söz konusu değildir. İslam hukukuna göre, nerede ve kimin nezaretinde kıyılsa kıyılsın, şekil şartlarına uygun olarak kıyılan bir nikah akdi geçerlidir.

  Ancak, yeni ailenin kuruluşu, kuruluş tarihi, üyeleri, miras ve nafaka gibi hukuki sonuçları ve neslin tespiti gibi hususların önemine binaen nüfusta tescil edilerek resmiyet kazandırılması zorunludur.

  Saniyen, Eimme-i selaseye (üç mezhebe) göre, kızın velisinin(veli: baba, dede, kardeş ..gibi baba tarafından kızın en yakın erkek akrabası) haberdar olmasının ötesinde bizzat nikah akdinde veli sıfatıyla temsil etmesi gerekir. Velisiz kıyılan bir nikah, ehli Sünnettin bu üç mezhebine göre geçersizdir. Buna karşın, Hanefi mezhebine göre en iyisi velinin nikâhta temsil etmesi ise de, damat denk olmak şartıyla velisiz de kıyılan nikah geçerli sayılır

  Bugün belediye nikah memuru tarafından kıyılan nikahlar, yalnız Hanefi mezhebinin şekil şartlarına uygundur. Maliki, Şafii ve Hanbeli ekollerin şekil şartlarına uygun olmadıkları için geçersizdir. Delil açısından cumhurun görüşleri daha kuvvetlidir.
  Ayrıca, geçici niyetiyle yapılmak istendiği için gizli kıyılan sözde nikâh akdi bütün mezheplere göre geçersizdir. Nikâh muvakkat olmaz. Ayrıca, ahlak dışı bir harekettir. Yetişmelerine hayatlarını feda eden şefkat abideleri olan ebeveyni, bu mürüvvet olayında saf dışı ederek rızalarını almadan, onları hiçe sayarak evlenmeye karar vermek, ana babaya en ağır bir saygısızlık ve en büyük bir aşağılamaktır.

  Çünkü ailesinden gizlemenin ve resmi nikahtan kaçmanın altında izahı güç oyunlar söz konusu olabilir. Bu oyunların hepsi zevalli kızın aleyhinde olan olaylardır. Zira, dini nikahın resmiyette hiçbir mana ifade etmediği için kadının hiçbir hukukunu koruyamaz. Erkek, başkasını sevdiğinden kadını terk edebilir, nafakasını kesebilir, dini nikahı var diye kadından faydalanabilir, hangisi ölse diğeri ondan miras alamaz, nesep tespiti sıhhatlı yapılamaz vs. gibi olumsuzlukların çoğu kadının aleyhinde olacaktır. Erkek dini nikahi devam ettiği halde resmen ikinci bir kadınla evlenebilir, ya zevalli kız boşanmadıkça evlenemez, çünkü dini nikahı vardır! Dolayısıyla resmi nikah yapılmadan dini nikahın kıyılması, kızın geleceğini karartabilecek ve kıza karşı yapılacak büyük bir yanlışlıktır.

  Abdülaziz Beki  Paylaş
  Aileden habersiz gizli nikah yaptırmanın hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı alimler ailenin rızası zorunlu iken bazılarının ise gençlerin reşit olması ve şahitlerin bulunması yeterli görülmektedir. Aileden habersiz olsa bile nikah sakat hükmünde kabul edilmektedir.gizli nikahın hükmü,  gizli nikahın hükmü nedir,  gizli nikah nedir