Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Ayetel Kursi Okunuşu ve Manası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ayetel Kursi Okunuşu ve Manası

  Reklam
  Ayetel kursinin okunuşu şu şekildedir.

  Ayet-el Kürsi Okunuşu

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
  Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
  Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
  Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
  O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
  O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
  O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
  O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
  O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
  O, yücedir, büyüktür.  Paylaş
  Ayetel Kursi Okunuşu ve Manası Mumine Forum