Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Dinimizde Adak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dinimizde Adak

  Reklam
  Dinimizde adak ne demek

  Adak adayan kimsenin adağını yerine getirmesi gerekir, aksi takdirde günahkâr olur. Çünkü, bu husus Kur’an ve sünnetle sabittir. “Adaklarını yerine getirsinler.”(Hac, 22/29) mealindeki ayet ile “Kim bir şeyi adarsa adağını yerine getirsin.”(Nasbu’r-Raye, 3/300) mealindeki hadisten de bunu anlamak mümkündür.”(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/475-476).


  Paylaş
  Dinimizde Adak Mumine Forum