Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Arapçadaki Harflerin çıkış Yerleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Arapçadaki Harflerin çıkış Yerleri

  Reklam
  Arap harfleri çıkış yerleri

  ا ء : Boğazın sonunda göğse bitişik olan yerden çıkar. İnce bir harftir.
  ب : İki dudağı birbirine vurarak/kapatarak kuvvetli bir ses ile çıkarılır. İnce bir harftir.
  ت : Dil ucunu üst ön dişlerin içten ortasına vurarak çıkarılır. İnce (ve keskin) bir harftir.
  ث : Dilin ucunu üst dişlerin başından/arasından biraz dışarı çıkarıp ve üst ön dişlerin ucuyla dilin üst kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve peltek bir harftir.
  ج : Dil ortasını üst damağa vurarak çıkarılır. İnce bir harftir.
  ح : Boğazın tam ortası sıkılarak, hırıltı yapılmadan çıkarılır. İnce bir harftir.
  خ : Boğazın ağza en yakın kısmından, boğazı hırıldatarak çıkarılır. Kalın bir harftir.
  د : Dilin ucunu üst dişlerin ortasından biraz yukarısına vurularak çıkarılır. İnce bir harftir.
  ذ : Dilin ucunu, peltek se’ye göre daha az olmak üzere üst dişlerin başından/arasından biraz dışarı çıkarıp ve üst ön dişlerin ucuyla dilin üst kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve peltektir.
  ر : Dil ucunun arkasını üst ön dişlerin içine hafif dokundurup üstündeki damağa doğru hareket ettirmek suretiyle çıkarılır. Tecvit kaidesine göre bazen kalın, bazen ise ince okunur.
  ز : Dil ucunu/yanını alt ön dişlerin başlarına/ iç kısmına değdirmek suretiyle çıkarılır. İnce (ve keskin) bir harftir.


  Paylaş
  Arapçadaki Harflerin çıkış Yerleri Mumine Forum