Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kuranı Kerimde Geçen Meleklerin Adı Ayetleriyle Beraber Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuranı Kerimde Geçen Meleklerin Adı Ayetleriyle Beraber

  Reklam
  cebrail ile ilgili ayetler

  53. Sure (Necm Suresi), 13. Ayet
  Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

  70. Sure (Meâric Suresi), 4. Ayet
  Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

  81. Sure (Tekvîr Suresi), 19. Ayet
  O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.aklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.
  Paylaş
  Kuranı Kerimde Geçen Meleklerin Adı Ayetleriyle Beraber Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  mikail ile ilgili ayetler

  Kuranda Mikail (a.s) ayetleri, ''Mikail (a.s)' Kelimesi ile İlgili Ayetler

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

  Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır." (Bakara Suresi, 98) 3. 3
  israfil ile ilgili ayetler

  “Ve sûra üfürüldüğü gün, artık Allah’ın diledikleri dışında, göklerde olanlar ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Ve hepsi boyun eğen kimseler olarak O’na gelirler.” (Neml, 87)
  “Artık Sûr’a bir üfleyişle üflendiği, yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpıl(arak darmadağın edil)dikleri zaman, işte o gün olacak olan olmuş (kıyâmet kopmuş)tur!” (Hakka, 13-15)
  “Ve sûra (ikinci def‘a) üfürülmüştür de bakarsın ki onlar kabirlerinden (kalkıp) Rablerine koşuyorlar!” (Ya-Sin, 51)
  “O gün (herkes) o çağırıcıya (İsrâfîl’e) uyarlar; ona karşı yan çizmek yoktur. Öyle ki, Rahmân(’ın heybetin)den dolayı sesler kısılmıştır; artık seslerin en hafîfinden (yalvaran dudakların kıpırdaması, korkulu ayakların hışırtısından) başka bir şey işitmezsin!” (Ta-Ha, 108)
  “(O gün) gözleri (korku içinde) baygın olarak kabirlerden çıkarlar; sanki onlar, yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya (İsrâfîl’e) doğru koşan kimselerdir. Kâfirler (o gün) der ki: “Bu, pek zor bir gündür!” (Kamer, 8) 4. 4
  Azrail ile ilgili ayetler

  Allah'ın kendisine verdiği emirle canlıların ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir. Kur'an-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde bu şekliyle değil, doğrudan anlamı olan Melekü'l-Mevt (ölüm meleği) terimi kullanılmaktadır.
  De ki: “(Canınızı almak husûsunda) size müekkel olan (vekil kılınan) ölüm meleği canınızı alacak; sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 11)
  “Nihâyet birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz (olan melekler) onun canını alırlar; ve onlar (vazîfelerini aslâ) ihmâl etmezler.” (En’am, 61)
  “…Nihâyet canlarını almak üzere elçilerimiz (ölüm melekleri) onlara geldikleri zaman derler ki: “Allah’ı bırakıp da tapmakta olduğunuz şeyler nerede?” (Onlar ise “Bizden kaybolup gittiler!” derler ve gerçekten kendilerinin kâfir kimseler olduklarına dâir kendi aleyhlerine şâhidlik ederler.” (A’raf, 37)