Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Enam Suresinin Fazileti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Enam Suresinin Fazileti

  Reklam
  Enam suresini okumanın sevabı

  Mekke'de inmiştir. 165. âyettir.

  En'âm sûresi Mekke'de nazil olan uzun sûrelerden biridir. Genellikle akîde ve îman esaslarını konu alır. Bu sûre hedef ve gayeleri bakımından, bundan önce geçen ve Medine'de nazil olan Bakara, Âl-i İmrân, Nisa ve Mâide gibi sûrelerden farklıdır. Bu sûre oruç, hac, cezalar ve aile hukuku gibi, müslüman toplumun nizamını sağlayan hükümlerden bahsetmez. Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlarla münafıklardan bahsetmediği gibi savaşla ilgili meselelerden ve İslam davetine karşı çıkanlarla savaşmaktan da bahsetmez. Bu sûre sadece akîde ve îman esaslarının ana meselelerin*den bahseder. Bu meseleleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

  1. İlâhlık meslesi,

  2. Vahy ve risâlet meselesi,

  3. öldükten sonra dirilme ve hesap meselesi.


  Paylaş
  Enam Suresinin Fazileti Mumine Forum