Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Müddeessir ve Alak Surelerinin İlk 5 Ayetleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müddeessir ve Alak Surelerinin İlk 5 Ayetleri

  Reklam
  Kuranda inen ilk ayetler olan Müddeessir ve alak surelerinin İlk 5 ayetlerinin meali

  ALAK

  Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
  3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
  4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
  5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

  MUDDESSİR

  Mekke'de nâzil olmuştur; 56 (ellialtı) âyettir. Sûre, adını ilk âyetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıştır. "Müddessir", örtüsüne bürünen, sarınan demektir. Hz. Peygamber'e hitap eden ilk âyet, Müzzemmil sûresinden önce nâzil olmuştur.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  1. Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!
  2. Kalk, ve (insanları) uyar.
  3. Sadece Rabbini büyük tanı.
  4. Elbiseni tertemiz tut.
  5. Kötü şeyleri terket.


  Paylaş
  Müddeessir ve Alak Surelerinin İlk 5 Ayetleri Mumine Forum