Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kuranı Kerimin Edebi özelliği Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuranı Kerimin Edebi özelliği

  Reklam
  kuranı kerimin uslubu ve edebi özellikleri kısaca

  Kur ’an, edebi açıdan bir şaheserdir. Üstelik bu, sadece Müslüman bilginlerin fikri de değildir. Müslüman olmayan pek çok insan da, Kur ’an ’in eşsizli itiraf etmiştir.
  Kur ’an ı Kerim ’in edebî özellikleri ile ilgili olarak neler biliyorsunuz?

  Kur’an ı Kerim’in kendine özgü farklı bir metodu vardır. O, mümine hitap ederken inanmaya nın dikkatini çeker. İnkârcıyı uya rırken mü’mine bir müjde sunar.

  Genel ifadeler kullanırken ilim ve fikir sahibi insanları düşündürür. Âlime söylerken cahile dinletir. Geçmişten bahsederken gelece ği gösterir. Bugünü tasvir ederken yarını anlatır. En sade ve basit görülen şeylerden en yüksek ha kikatlere götürür. Gayb âlemin den bahsederken dünya âlemini ihmal etmez. İnsandan bahseder ken onun her iki dünya ile olan ilişkisine doğrudan veya dolaylı olarak değinir. Çeşitli karşılaştırmalar yap mak suretiyle insan zihnini açmayı ve onu düşünmeye sevk etmeyi amaçlar.

  Allah, Kur’an’da her seviyedeki insanın anlayabileceği şekilde açık ve sade anlaşılır bir dil kullanmıştır. Bu dil aynı zamanda zengin ve derin anlamlar taşır. Dolayısıyla farklı kültür ve bilgi seviyelerindeki insanlar o ifadeleri, kendi zihin ve ruh dünyalarında farklı algılayabilirler.

  Kur’an, edebî açıdan bir şaheserdir. Bu, sadece Müslüman bilginlerin fikri de değildir, İslâm’ı din olarak seçmemiş pek çok insan da, Kur’an’ın eşsizliğini, bu sebeple de insanların onun benzerini meydana getir mekten aciz kaldıklarını kabul etmiştir. Mesela Fransız hukukçularından ve Akademi üyelerinden Victor Im berdis “Mahomet et L’lslam” isimli eserinde şöyle der: “Kur’an, bütün hukuk esaslarına kaynak olan kutsal bir kanun oldu. Şekli itibariyle ne kadar muhteşem ise anlatım yönüyle de o kadar güzeldir.
  Bu yönüyle de gönülleri süsler ve yiğitlik ile cesareti son dereceye yükseltir. alıntıdır  Paylaş
  Kuranı Kerimin Edebi özelliği Mumine Forum