Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Tefsir Tevil Tercüme ve Meal Kelimelerinin Anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tefsir Tevil Tercüme ve Meal Kelimelerinin Anlamları

  Reklam
  Te'vîl; açıklamak ve beyan etmek; ıstılahta, çok anlamlı kelime ve cümlelerdeki anlamlardan birini tercih etmek demektir.
  Tefsîr, lafzın konulduğu manayı hakîkî veya mecâzî olarak beyan etmektir.
  Tercüme: bir sözü söylendiği dilde açıklamak, bir sözü başka bir dilde açıklamak, bir sözü bir kimseye ulaştırmak, bir sözü başka bir dile nakletmek, bir sözün anlamını diğer bir dilde dengi bir sözle aynen ifade etmek demektir
  Meal, Kur’an ayetlerini her yönü ile aynen çevirme iddiası olmaksızın, başka bir dile aktarmak  Paylaş
  Tefsir Tevil Tercüme ve Meal Kelimelerinin Anlamları Mumine Forum

tefsir tevil meal nedir